6 marca 2020

Zarządzenie Nr 27/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.[1] zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, w składzie:
1) Beata Pietruszka – przewodnicząca Komisji – Podlaski Kurator Oświaty,
2) Krzysztof Sochoń – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego,
3) Franciszek Górski – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego,
4) Bożena Obuchowska – członek Komisji – Dyrektor Delegatury w Suwałkach,
5) Witold Gronostajski – członek Komisji – Dyrektor Delegatury w Łomży.

 

§ 2

1. Zadaniem komisji jest:

a) dokonanie analizy dorobku zawodowego kandydatów do nadania im tytułu honorowego profesora oświaty,
b) wyłonienie kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty,
c) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 12 marca 2020 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 roku.