8 marca 2019

Zarządzenie Nr 21/2019 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, w składzie:

  1. Beata Pietruszka  – przewodnicząca Komisji – Podlaski Kurator Oświaty,
  2. Krzysztof Sochoń  – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego
  3. Franciszek Górski    – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów,
  4. Bożena Obuchowska – członek Komisji – Dyrektor Delegatury w Suwałkach,
  5. Witold Gronostajski  – członek Komisji – Dyrektor Delegatury w Łomży.

 § 2

  1. Zadaniem komisji jest:
  2. dokonanie analizy dorobku zawodowego kandydatów do nadania im tytułu honorowego profesora oświaty,
  3. wyłonienie kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty,
  4. sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.
  5. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 14 marca 2019 roku.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku i nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.