22 marca 2021

Zarządzenie Nr 20/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 powołanych Zarządzeniem nr 70/2020 z dnia 20 września 2020 roku

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do prac w wojewódzkich komisjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych powołuję następujących członków komisji:

Lp.

Nazwa konkursu

Imię

Nazwisko

Nazwa szkoły

1 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Monika Dłużewska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
2 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Elwira Kołodziejczyk Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
3 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Joanna Łodzińska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku
4 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Anna Pawluk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
5 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Agnieszka Siwik Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
6 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Bożena Sobolewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
7 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Aneta Zielińska Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych
8 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Katarzyna Zielińska Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku
9 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Joanna Zwierzyńska Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
10 Wojewódzki Konkurs Chemiczny Barbara Dębska Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
11 Wojewódzki Konkurs Chemiczny Aneta Dziewiątkowska Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
12 Wojewódzki Konkurs Chemiczny Magdalena Frąckiewicz- Łuczaj Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
13 Wojewódzki Konkurs Chemiczny Elżbieta Kozłowska Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
14 Wojewódzki Konkurs Chemiczny Justyna Zdrodowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
15 Wojewódzki Konkurs Fizyczny Dorota Szmidt Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
16 Wojewódzki Konkurs Fizyczny Maria Zdrajkowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
17 Wojewódzki Konkurs Geograficzny Halina Franczyk Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
18 Wojewódzki Konkurs Geograficzny Ewa Jancewicz Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
19 Wojewódzki Konkurs Geograficzny Katarzyna Jóźwiak Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
20 Wojewódzki Konkurs Geograficzny Teresa Skrodzka Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
21 Wojewódzki Konkurs Historyczny Marzena Bykowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
22 Wojewódzki Konkurs Historyczny Agnieszka Kubiak Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
23 Wojewódzki Konkurs Historyczny Katarzyna Paszko Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku
24 Wojewódzki Konkurs Historyczny Elżbieta Suszczyńska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce
25 Wojewódzki Konkurs Historyczny Beata Wilczewska-Rusel Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
26 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Agnieszka Andraka Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
27 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Alicja Citko Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku
28 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Justyna Czerepska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
29 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Agnieszka Daniluk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
30 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Katarzyna Gadzała Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
31 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Marta Gaweł Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
32 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Magdalena Karpowicz Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
33 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Katarzyna Klepacka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
34 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Marta Klimuszko Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
35 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Beata Kozłowska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
36 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Agnieszka Kruszewska Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
37 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Monika Łapuć Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
38 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Ewa Madura-Gryc Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
39 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Ewa Marzewska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
40 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Agnieszka Mikulska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
41 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Agnieszka Niewińska-Sawczyńska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
42 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Beata Nowicka-Nikołajuk Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
43 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Sylwia Rogowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
44 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Katarzyna Sawczyńska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
45 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Edyta Skowrońska-Giziewicz Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
46 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Sylwia Szumska Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
47 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Paulina Waszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku
48 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Beata Wigda Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
49 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dorota Żukowska Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
50 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Ludmiła Grigoruk Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
51 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Eugenia Taranta Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim
52 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Monika Jaroszewicz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
53 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Aneta Pułka Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
54 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Agnieszka Chmielewska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach
55 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Beata Jackowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
56 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Marzena Kowalik Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
57 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Małgorzata Kozłowska Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
58 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Renata Matelak-Przekop Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach
59 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Joanna Mróz Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku
60 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Dorota Ofman Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
61 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Aneta Orzechowska Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
62 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Halina Artysiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce
63 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Agata Baczewska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
64 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Elżbieta Bagińska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
65 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Karolina Bandurska Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
66 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Agnieszka Galewska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach
67 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Dorota Gryko-Piaskowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
68 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Beata Horodecka Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
69 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Olga Iwanowicz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
70 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Paulina Jarmołowicz Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
71 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Renata Karwowska Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
72 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Jolanta Klepadło Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
73 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Sylwia Kobylińska Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem
74 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Elżbieta Kuklo-Bogdan Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach
75 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Marta Łapińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej
76 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Irena Mucha Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
77 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Ewa Ostrowska Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
78 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Alina Pieszko Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
79 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Małgorzata Różańska Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach
80 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Ewa Sadowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
81 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Magdalena Szczech Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
82 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Małgorzata Świderska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
83 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Krystyna Wawrzyn Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
84 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Małgorzata Wróbel Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
85 Wojewódzki Konkurs Matematyczny EWA ZDRODOWSKA Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej
86 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Marzanna Zianowicz Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.