19 stycznia 2023

Zarządzenie nr 2/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie nr 2/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023
powołanych Zarządzeniem nr 69/2022 z dnia 21 września 2022 roku

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do prac w wojewódzkich komisjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych powołuję następujących członków komisji:

Lp. Nazwa konkursu Imię Nazwisko Nazwa szkoły
1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Anna Daszuta Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Monika Dłużewska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
3. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Anna Dolińska Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
4. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Agnieszka Januszewska Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
5. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Elwira Kołodziejczyk Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
6. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Anna Pawluk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
7. Wojewódzki Konkurs Chemiczny Aneta Dziewiątkowska Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
8. Wojewódzki Konkurs Chemiczny Justyna Zdrodowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
9. Wojewódzki Konkurs Fizyczny Irena Chylińska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
10. Wojewódzki Konkurs Fizyczny Monika Ignatowska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
11. Wojewódzki Konkurs Fizyczny Iwona Lipska Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
12. Wojewódzki Konkurs Fizyczny Wojciech Panasewicz Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Białymstoku
13. Wojewódzki Konkurs Fizyczny Maria Zdrajkowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
14. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Katarzyna Jóźwiak Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
15. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Maria Łabieniec Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
16. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Magdalena Ozorowska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
17. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Marek Tołoczko Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
18. Wojewódzki Konkurs Historyczny Marzena Joka Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
19. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Magdalena Banasiuk Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
20. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Justyna Czerepska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
21. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Anna Grelecka Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
22. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Urszula Harasimczuk Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
23. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Marta Klimuszko Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
24. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Marta Kowalczuk Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
25. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Beata Nowicka – Nikołajuk Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
26. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Agnieszka Polak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
27. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Anna Prystupa Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
28. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Alicja Samsonowicz Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
29. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Joanna Sawicka Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
30. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Barbara Siemieniuk Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
31. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Sylwia Szumska Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
32. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Monika Tomaszewska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
33. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Izabela Zinkiewicz Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
34. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Monika Jaroszewicz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
35. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Marta Skrzypko Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
36. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Kinga Wierzbicka Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
37. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Joanna Wilczewska Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
38. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Monika Dorota Brajczewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
39. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Agnieszka Chmielewska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach
40. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Elżbieta Chmielewska-Ryś Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
41. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Joanna Fiłończuk Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
42. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Agnieszka Jurgilewicz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
43. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Marzena Kowalik Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
44. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Renata Matelak-Przekop Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach
45. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Monika Michaluk Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku
46. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Małgorzata Rudnik Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
47. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Dorota Szotko Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
48. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Magdalena Urwan Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
49. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Agnieszka Złotnik Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach
50. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Regina Bajerska Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych
51. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Anna Jarco Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
52. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Urszula Stefańczuk – Korba Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
53. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Marta Stepaniuk Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
54. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Elżbieta Bagińska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
55. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Beata Dojlida Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku
56. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Agnieszka Galewska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach
57. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Jolanta Klepadło Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
58. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Katarzyna Kostrowska Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej
59. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Helena Miczejko Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga w Narwi
60. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Alina Pieszko Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
61. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Agnieszka Romanowicz Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
62. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Małgorzata Różańska Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach
63. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Małgorzata Świderska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
64. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Katarzyna Tomkiel Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023.