2 stycznia 2019

Zarządzenie nr 134/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zmienionym zarządzeniem nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. zarządza się co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 58/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Kuratorium Oświaty w Białymstoku zmienionym Zarządzeniem Nr 86/2015 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. W skład zespołu wchodzą:

 1. Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – przewodnicząca Zespołu;
 2. Anna Sidorowicz – zastępca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji;
 3. Monika Rękawek – radca prawny;
 4. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr
  i Organizacji;
 5. Justyna Kapuścińska – referent w Wydziale Kadr i Organizacji;
 6. Joanna Strankowska – inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji;
 7. Agata Łapińska – starszy inspektor ds. płac w Wydziale Finansowo – Księgowym,
 8. Izabela Lutarewicz – inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji;
 9. Katarzyna Wierzbicka –inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji;
 10. Bożena Bućko – starszy inspektor w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów;
 11. Paweł Szeligowski – starszy informatyk w Wydziale Kadr i Organizacji;
 12. Anna Dziewiątkowska – referent w Wydziale Kadr i Organizacji”.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.