21 lutego 2019

Zarządzenie nr 13/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwolnionego ze służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1559) zarządza się co następuje:

§1

  1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwolnionego ze służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:
  • Jolanta Jurgiel – przewodnicząca komisji, dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  • Bożena Obuchowska – członek komisji, dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  • Monika Rękawek – członek komisji, radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty  w Białymstoku,
  • Bożena Biełous – członek komisji, specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§2

  1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwolnionego ze służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.
  2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.