28 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 129/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 grudnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 129 /2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Podlaskiego Kuratora Oświaty

w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktażu stanowiskowego oraz instruktażu ogólnego

 

Na podstawie § 10 ust. 2 oraz  § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180,  poz. 1860 z  późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Do prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowisku pracy – instruktażu stanowiskowego wyznaczam:

  1. Dyrektorów Wydziałów,
  2. Dyrektorów Delegatur,
  3. Głównego Księgowego.

§ 2. Do prowadzenia szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego wyznaczam:

  1. Pracownika wykonującego zadania służby bhp.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka