2 marca 2022

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 12/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
powołanych Zarządzeniem nr 56/2021 z dnia 8 września 2021 roku

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Do prac w wojewódzkich komisjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych powołuję następujących członków komisji:

Lp. Nazwa konkursu Imię Nazwisko Nazwa szkoły
1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Joanna Zwierzyńska Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Agnieszka Chrzanowska Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku
3. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Alina Skowrońska Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
4. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Helena Jurgielewicz Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku
5. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Anna Daszuta Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
6. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Elwira Kołodziejczyk Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
7. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Małgorzata Morozewicz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
8. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Irena Sołowiej Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
9. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Katarzyna Zielińska Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku
10. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Anna Pawluk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
11. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Bożena Wnorowska Szkoła Podstawowa nr 33 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
12. Wojewódzki Konkurs Chemiczny Justyna Zdrodowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
13. Wojewódzki Konkurs Chemiczny Elżbieta Kozłowska Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
14. Wojewódzki Konkurs Chemiczny Urszula Głowacka Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
15. Wojewódzki Konkurs Chemiczny Anna Król Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
16. Wojewódzki Konkurs Chemiczny Barbara Dębska Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
17. Wojewódzki Konkurs Fizyczny Maria Zdrajkowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
18. Wojewódzki Konkurs Fizyczny Agnieszka Kazimierczuk Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
19. Wojewódzki Konkurs Fizyczny Wojciech Panasewicz Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
20. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Wiesława Kolosa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
21. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Katarzyna Jóźwiak Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
22. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Teresa Skrodzka Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
23. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Jakub Ostaszewski Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
24. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Lucyna Rojecka Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
25. Wojewódzki Konkurs Historyczny Jadwiga Tomaszewska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
26. Wojewódzki Konkurs Historyczny Agnieszka Chylińska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
27. Wojewódzki Konkurs Historyczny Marzena Joka Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
28. Wojewódzki Konkurs Informatyczny Piotr Śliżewski Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

29. Wojewódzki Konkurs Informatyczny Marcelina Szutkiewicz Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
30. Wojewódzki Konkurs Informatyczny Walentyna Odzijewicz Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
31. Wojewódzki Konkurs Informatyczny Anetta Pogrebniak Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
32. Wojewódzki Konkurs Informatyczny Krzysztof Klem Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku
33. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Katarzyna Sawczyńska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
34. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Agnieszka Daniluk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
35. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Sylwia Stypułkowska-Cieluch Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
36. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Beata Wysocka Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
37. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Joanna Sawicka Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
38. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Justyna Czerepska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
39. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Ewa Madura-Gryc Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
40. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Alicja Citko Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku
41. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Marta Klimuszko Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
42. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Izabela Zinkiewicz Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
43. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Marta Sadowska Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
44. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Sylwia Szumska Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
45. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Katarzyna Szachowicz Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
46. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Natalia Czyżewska Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
47. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Monika Piekarska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
48. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Joanna Wilczewska Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
49. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Beata Grygo Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach
50. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Marzena Kowalik Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
51. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Luiza Borawska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
52. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Monika Mańko-Filimoniuk Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
53. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Bożena Gutowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach
54. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Monika Dorota Brajczewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
55. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Monika Markowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
56. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Sylwia Sanik Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej
57. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JOANNA PRAWDZIK Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
58. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Beata Borys Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
59. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Grażyna Makuszewska Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
60. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Urszula Szutkiewicz Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
61. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Ewa Ostrowska Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
62. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Elżbieta Karczewska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
63. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Katarzyna Tomkiel Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
64. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Elżbieta Bagińska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
65. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Marta Sikorska Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
66. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Katarzyna Putkowska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
67. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Agnieszka Romanowicz Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
68. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Mirosława Grażyna Pypczyńska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
69. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Małgorzata Świderska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
70. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Alina Pieszko Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
71. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Jolanta Klepadło Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
72. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Małgorzata Różańska Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach
73. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Katarzyna Kostrowska Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej
74. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Beata Dojlida Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku
75. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Agnieszka Galewska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach
76. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Ewa Sadowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
77. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Helena Miczejko Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga w Narwi
78. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Elżbieta Włodkowska Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022.