30 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 (…)

 

Zarządzenie Nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim:

  1. do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;
  4. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia;
    oraz
  5. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 5 do zarządzenia;

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2020-01-31, rozmiar: 106 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2020-01-31, rozmiar: 88 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2020-01-31, rozmiar: 80 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2020-01-31, rozmiar: 69 KB
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2020-01-31, rozmiar: 78 KB