13 grudnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 112/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej”

ZARZĄDZENIE Nr 112/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z  dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej”

Na podstawie art. 4, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję inwentaryzacyjną”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka