12 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 111/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”

„Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 9/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki

zalacznik_nr_1
Data: 2017-12-12, rozmiar: 39 KB
zalacznik_nr_2
Data: 2017-12-12, rozmiar: 36 KB
zalacznik_nr_3
Data: 2017-12-12, rozmiar: 28 KB
zalacznik_nr_4
Data: 2017-12-12, rozmiar: 33 KB
zalacznik_nr_5
Data: 2017-12-12, rozmiar: 47 KB