29 listopada 2018

Zarządzenie NR 107/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na  stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Załączniki

zarządzenie 107 SPG
Data: 2018-11-30, rozmiar: 35 KB