26 listopada 2018

Zarządzenie Nr 106/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 88/08 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku[2], § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu wynosi:

  1. 0,5000 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika
    do 900 cm³;
  2. 0,6000 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej
    900 cm³.”

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 r.

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 r. i nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

[2] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 105/08 z dnia 5 listopada 2008 r., nr 50/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r. i nr 15/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.