31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 104 /2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 104 /2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zarządza się.

§ 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku na dzień 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§ 3

Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:

  1. Małgorzata Borkowska – Przewodnicząca Komisji,
  2. Bożena Biełous – Członek Komisji,
  3. Grzegorz Jaworowski – Członek Komisji.

§ 4

Osoby powołane do Komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia spisu z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Z przeprowadzonej inwentaryzacji Komisja sporządzi protokół inwentaryzacyjny.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

  1. Przewodniczący Komisji,
  2. Członkowie Komisji,
  3. a/a.