8 lutego 2019

Zarządzenie NR 10/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki