10 czerwca 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

6 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.