10 stycznia 2017

Zarządzenie Nr 3/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły”

Zarządzenie Nr 3/2017

Podlaskiego Kuratora Oświaty

z dnia 09 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 4 maja 2016 zarządza się co następuje:

§1

Ustala się „Procedurę oceny pracy dyrektora szkoły”, określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Procedura oceny pracy dyrektora
Data: 2017-01-10, rozmiar: 158 KB
Załącznik 1
Data: 2017-01-10, rozmiar: 39 KB
Załącznik 2
Data: 2017-01-10, rozmiar: 84 KB
Załącznik 3
Data: 2017-01-10, rozmiar: 87 KB
Załącznik 4
Data: 2017-01-10, rozmiar: 44 KB
zalacznik-5
Data: 2017-01-27, rozmiar: 44 KB
Załącznik 6
Data: 2017-01-10, rozmiar: 98 KB
Załącznik 7
Data: 2017-01-10, rozmiar: 85 KB
Załącznik 8
Data: 2017-01-10, rozmiar: 52 KB
Załącznik 9
Data: 2017-01-10, rozmiar: 51 KB