21 kwietnia 2021

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Załączniki

Bilans rok 2020
Data: 2021-04-21, rozmiar: 222 KB
Rachunek zysków i strat rok 2020
Data: 2021-04-21, rozmiar: 213 KB
Fundusz jednostki rok 2020
Data: 2021-04-21, rozmiar: 207 KB
Informacja dodatkowa rok 2020
Data: 2021-04-21, rozmiar: 263 KB