21 kwietnia 2021

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Załączniki

Bilans rok 2019
Data: 2021-04-21, rozmiar: 221 KB
Rachunek zysków i strat rok 2019
Data: 2021-04-21, rozmiar: 214 KB
Fundusz jednostki rok 2019
Data: 2021-04-21, rozmiar: 208 KB
Informacja dodatkowa rok 2019
Data: 2021-04-21, rozmiar: 263 KB