4 września 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych

Tabela 1. Placówki doskonalenia, w których nauczyciele-doradcy metodyczni są zatrudnieni, ze wskazaniem ich specjalności

Lp. Nazwa placówki* Nazwisko Imię (imiona) Specjalność Etap kształcenia** Zakres terytorialny doradztwa

(województwo / powiaty)

1. MODM w Białymstoku Zaleska-Szczygieł Monika biologia SPP województwo podlaskie
2. MODM w Białymstoku Wilczewska Aneta chemia województwo podlaskie
3. MODM w Białymstoku Borowska Celina edukacja wczesnoszkolna SP m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
4. MODM w Białymstoku Lech Małgorzata edukacja wczesnoszkolna SP m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
5. MODM w Białymstoku Ciesielska Joanna fizyka SPP województwo podlaskie
6. MODM w Białymstoku Szczęsnowicz Katarzyna historia i wos SP województwo podlaskie
7. MODM w Białymstoku Okrasiński Jerzy informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne SP województwo podlaskie
8. MODM w Białymstoku Madeja Justyna Agnieszka język niemiecki województwo podlaskie
9. MODM w Białymstoku Dawidowicz Grażyna Wiesława język polski SPP m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
10. MODM w Białymstoku Nurkowska Katarzyna język polski SPP m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
11. MODM w Białymstoku Osipczuk Barbara język rosyjski SP województwo podlaskie
12. MODM w Białymstoku Gawryluk Anna kształcenie specjalne oraz organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   województwo podlaskie
13. MODM w Białymstoku Baruch Elżbieta plastyka SP województwo podlaskie
14. MODM w Białymstoku Zagan Urszula Anna religia katolicka SPP województwo podlaskie
15. MODM w Białymstoku Pietkiewicz Mirosława religia prawosławna SPP województwo podlaskie
16. MODM w Białymstoku Łapińska Emilia Elżbieta wychowanie fizyczne SPP województwo podlaskie
17. MODM w Białymstoku Bąbczyńska Agnieszka Małgorzata wychowanie przedszkolne P m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
18. MODM w Białymstoku Szutkiewicz Barbara Katarzyna wychowanie przedszkolne P m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
19. ODN w Łomży Dąbrowska-Ignaczuk Monika edukacja wczesnoszkolna SP wysokomazowiecki, zambrowski
20. ODN w Łomży Kędziorek Angelika edukacja wczesnoszkolna SP m. Łomża, łomżyński, kolneński
21. ODN w Łomży Grad Lidia geografia   województwo podlaskie
22. ODN w Łomży Pieloszczyk Alicja historia SP województwo podlaskie
23. ODN w Łomży Reszewicz Agata język polski SPP m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
24. ODN w Łomży Zalewska Dorota Hanna język polski SP m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
25. ODN w Łomży Kozioł Dorota matematyka   m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
26. ODN w Łomży Kaja Piotr Krzysztof muzyka SP województwo podlaskie
27. ODN w Łomży Sawicka Sylwia organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   województwo podlaskie
28. ODN w Łomży Napiwodzka Martyna wychowanie przedszkolne P m. Łomża, łomżyński, kolneński
29. ODN w Łomży Tymińska Anna wychowanie przedszkolne P wysokomazowiecki, zambrowski
30. ODN w Białymstoku Jurczykowska Joanna Maria biologia SP województwo podlaskie
31. ODN w Białymstoku Stocka Bożena geografia   województwo podlaskie
32. ODN w Białymstoku Karczewski Jan język białoruski   województwo podlaskie
33. ODN w Białymstoku Cwaliński Andrzej kształcenie specjalne   województwo podlaskie
34. ODN w Białymstoku Mąka Hanna matematyka SPP m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
35. ODN w Białymstoku Uścinowicz Barbara religia prawosławna SP województwo podlaskie
36. ODN w Białymstoku Badura Urszula wychowanie fizyczne SP województwo podlaskie
37. ODN w Białymstoku Garbaczewska Renata wychowanie przedszkolne P m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
38. ODN w Suwałkach Szczęsnowicz Bożena edukacja wczesnoszkolna SP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
39. ODN w Suwałkach Wojczulis Biruta Teresa język litewski   województwo podlaskie
40. ODN w Suwałkach Zaforymska Teresa język polski SP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
41. ODN w Suwałkach Dec Edward wychowanie fizyczne SPP województwo podlaskie
42. SODN w Suwałkach Bacewicz Katarzyna  Monika chemia   województwo podlaskie
43. SODN w Suwałkach Serafin Grażyna edukacja wczesnoszkolna SP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
44. SODN w Suwałkach Witkowska Katarzyna historia SPP województwo podlaskie
45. SODN w Suwałkach Mieńko Edyta informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne SPP województwo podlaskie
46. SODN w Suwałkach Ołowniuk Alicja informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne SP województwo podlaskie
47. SODN w Suwałkach Hościłowicz Marcin język angielski SPP województwo podlaskie
48. SODN w Suwałkach Kuszel Małgorzata język polski SP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński i suwalski
49. SODN w Suwałkach Galewska Agnieszka matematyka SP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński i suwalski
50. SODN w Suwałkach Żukowski Jan matematyka SPP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
51. SODN w Suwałkach Trofimiuk Agnieszka organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   województwo podlaskie
52. SODN w Suwałkach Świderska Katarzyna wychowanie fizyczne SPP województwo podlaskie
53. SODN w Suwałkach Sałanowska Małgorzata wychowanie przedszkolne P m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski

 

Tabela 2. Wykaz nauczycieli – doradców metodycznych, wg specjalności, ze wskazaniem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których realizują oni zadania doradcy metodycznego

Lp. Nazwa placówki* Nazwisko Imię (imiona) Specjalność Etap kształcenia** Zakres terytorialny doradztwa

(województwo / powiaty)

1. MODM w Białymstoku Zaleska-Szczygieł Monika biologia SPP województwo podlaskie
2. ODN w Białymstoku Jurczykowska Joanna Maria biologia SP województwo podlaskie
3. MODM w Białymstoku Wilczewska Aneta chemia województwo podlaskie
4. SODN w Suwałkach Bacewicz Katarzyna  Monika chemia województwo podlaskie
5. MODM w Białymstoku Borowska Celina edukacja wczesnoszkolna SP m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
6. MODM w Białymstoku Lech Małgorzata edukacja wczesnoszkolna SP m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
7. ODN w Łomży Dąbrowska-Ignaczuk Monika edukacja wczesnoszkolna SP wysokomazowiecki, zambrowski
8. ODN w Łomży Kędziorek Angelika edukacja wczesnoszkolna SP m. Łomża, łomżyński, kolneński
9. ODN w Suwałkach Szczęsnowicz Bożena edukacja wczesnoszkolna SP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
10. SODN w Suwałkach Serafin Grażyna edukacja wczesnoszkolna SP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
11. MODM w Białymstoku Ciesielska Joanna fizyka SPP województwo podlaskie
12. ODN w Łomży Grad Lidia geografia   województwo podlaskie
13. ODN w Białymstoku Stocka Bożena geografia   województwo podlaskie
14. ODN w Łomży Pieloszczyk Alicja historia SP województwo podlaskie
15. SODN w Suwałkach Witkowska Katarzyna historia SPP województwo podlaskie
16. MODM w Białymstoku Szczęsnowicz Katarzyna historia i wos SP województwo podlaskie
17. MODM w Białymstoku Okrasiński Jerzy informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne SP województwo podlaskie
18. SODN w Suwałkach Mieńko Edyta informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne SPP województwo podlaskie
19. SODN w Suwałkach Ołowniuk Alicja informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne SP województwo podlaskie
20. SODN w Suwałkach Hościłowicz Marcin język angielski SPP województwo podlaskie
21. ODN w Białymstoku Karczewski Jan język białoruski   województwo podlaskie
22. ODN w Suwałkach Wojczulis Biruta Teresa język litewski   województwo podlaskie
23. MODM w Białymstoku Madeja Justyna Agnieszka język niemiecki   województwo podlaskie
24. MODM w Białymstoku Dawidowicz Grażyna Wiesława język polski SPP m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
25. MODM w Białymstoku Nurkowska Katarzyna język polski SPP m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
26. ODN w Łomży Reszewicz Agata język polski SPP m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
27. ODN w Łomży Zalewska Dorota Hanna język polski SP m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
28. ODN w Suwałkach Zaforymska Teresa język polski SP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
29. SODN w Suwałkach Kuszel Małgorzata język polski SP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński i suwalski
30. MODM w Białymstoku Osipczuk Barbara język rosyjski SP województwo podlaskie
31. ODN w Białymstoku Cwaliński Andrzej kształcenie specjalne   województwo podlaskie
32. MODM w Białymstoku Gawryluk Anna kształcenie specjalne oraz organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   województwo podlaskie
33. ODN w Łomży Kozioł Dorota matematyka   m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
34. ODN w Białymstoku Mąka Hanna matematyka SPP m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
35. SODN w Suwałkach Galewska Agnieszka matematyka SP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński i suwalski
36. SODN w Suwałkach Żukowski Jan matematyka SPP m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
37. ODN w Łomży Kaja Piotr Krzysztof muzyka SP województwo podlaskie
38. ODN w Łomży Sawicka Sylwia organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   województwo podlaskie
39. SODN w Suwałkach Trofimiuk Agnieszka organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   województwo podlaskie
40. MODM w Białymstoku Baruch Elżbieta plastyka SP województwo podlaskie
41. MODM w Białymstoku Zagan Urszula Anna religia katolicka SPP województwo podlaskie
42. MODM w Białymstoku Pietkiewicz Mirosława religia prawosławna SPP województwo podlaskie
43. ODN w Białymstoku Uścinowicz Barbara religia prawosławna SP województwo podlaskie
44. MODM w Białymstoku Łapińska Emilia Elżbieta wychowanie fizyczne SPP województwo podlaskie
45. ODN w Białymstoku Badura Urszula wychowanie fizyczne SP województwo podlaskie
46. ODN w Suwałkach Dec Edward wychowanie fizyczne SPP województwo podlaskie
47. SODN w Suwałkach Świderska Katarzyna wychowanie fizyczne SPP województwo podlaskie
48. MODM w Białymstoku Bąbczyńska Agnieszka Małgorzata wychowanie przedszkolne P m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
49. MODM w Białymstoku Szutkiewicz Barbara Katarzyna wychowanie przedszkolne P m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
50. ODN w Łomży Napiwodzka Martyna wychowanie przedszkolne P m. Łomża, łomżyński, kolneński
51. ODN w Łomży Tymińska Anna wychowanie przedszkolne P wysokomazowiecki, zambrowski
52. ODN w Białymstoku Garbaczewska Renata wychowanie przedszkolne P m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
53. SODN w Suwałkach Sałanowska Małgorzata wychowanie przedszkolne P m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski

* MODM – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji; ODN w Białymstoku – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku; ODN w Łomży – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży;  ODN w Suwałkach – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; SODN w Suwałkach – Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

** P – przedszkola, SP – szkoły podstawowe, SPP – szkoły ponadpodstawowe; w przypadku braku określenia – szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe