11 września 2018

Scenariusze lekcji europejskiej „Temat: Europa”

W publikacji „Temat: Europa” jest zawartych szesnaście najwyżej ocenionych scenariuszy lekcji, które powstały w ramach konkursu dla nauczycieli zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w roku szkolnym 2017/2018.

Publikacja ta posłuży polskim nauczycielom w szerzeniu wśród młodego pokolenia wiedzy o wartościach europejskich, jak również o różnych aspektach działania Unii Europejskiej. Może być pomocna w opracowaniu własnych, nowych form prowadzenia zajęć, podczas których wiedza o Unii Europejskiej i członkostwie Polski w Unii, będzie przekazywana w kreatywny i ciekawy dla uczniów sposób.

Publikacja jest dostępna na stronie:

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/d1e23f47-9b7e-11e8-a408-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-74369499