1 sierpnia 2019

Publikacje edukacyjne z zakresu tematyki rynku finansowego i podstaw przedsiębiorczości

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego i we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji podejmuje działania ukierunkowane m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przedmiotów zawierających treści nauczania z rynku finansowego, które obejmują:

  • organizację seminariów szkoleniowych i warsztatów,
  • przygotowywanie publikacji skierowanych do środowiska szkolnego.

Powyższe działania są realizowane w ramach projektu „Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR”.

Więcej informacji o projekcie, planowanych seminariach i wydanych publikacjach na stronie internetowej https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur