16 września 2022

Projekty edukacyjne realizowane przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Projekty edukacyjne realizowane przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pożytku publicznego. Jej celem działania jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Informacje o realizowanych przez nią programach są dostępne na stronie internetowej https://junior.org.pl/