7 marca 2022

Kongres Edukacji Geograficznej

Kongres Edukacji Geograficznej

W dniach 14-16 października 2022 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Kongres Edukacji Geograficznej, organizowany dla uczczenia 100 rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4–6 czerwca 1922 roku.

Kongres jest organizowany przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Geograficzne. Adresatami wydarzenia są nauczyciele geografii wszystkich typów szkół oraz geografowie – pracownicy uniwersytetów i innych ośrodków naukowych. Szczegóły pod adresem: www.geo.uni.lodz.pl/pl/nauka/kongreseg

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu!

Maria Adamczewska

Sekretarz Kongresu Edukacji Geograficznej e-mail:  keg2022@geo.uni.lodz.pl

tel.: (42) 635 45 88