12 stycznia 2022

Informacja UKSW w sprawie studiów podyplomowych z fizyki dla nauczycieli.

Informacja Biura Komunikacji i Promocji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 Z uwagi na braki kadrowe związane z nauczaniem fizyki, wkrótce rozpoczynamy rekrutację na stacjonarne, bezpłatne studia drugiego stopnia na tym kierunku. Dwuletnie studia z fizyki będą się odbywać w systemie tutorskim. Oznacza to, że student wraz opiekunem naukowym będzie realizował indywidualny program nauczania. Dzięki temu, nauczyciele, którzy zdecydują się na studia będą mieli możliwość pogodzenia pracy w szkole z kształceniem na naszej uczelni. To szczególnie ważne w przypadku nauczycieli, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w nowym obszarze.

Oferowany na tym kierunku moduł nauczycielski jest szansą na zdobycie tytułu magistra dla osób, które już uczą w szkołach, ale jeszcze go nie posiadają.

Rekrutacja rozpocznie się 14 stycznia i potrwa do 4 lutego 2022. Odbędzie się
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UKSW: www.irk.uksw.edu.pl

Zapraszamy na stronę Uniwersytetu: www.uksw.edu.pl