22 grudnia 2017

Działalność edukacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego realizując zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku ‒ CEDUR prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Jedną z grup odbiorców jest środowisko szkolne, do którego skierowane są inicjatywy ukierunkowane m. in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych. Obejmują one:

  • organizację bezpłatnych seminariów szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli i metodyków nauczania przedmiotów ekonomicznych i zawierających elementy wiedzy o finansach, a także dla młodzieży szkolnej, w ramach seminariów omawiane są zagadnienia z zakresu rynku finansowego, zgodnie z podstawą programową wybranych przedmiotów nauczania;
  • wydawanie bezpłatnych publikacji edukacyjnych, zawierających treści odnoszące się do zagadnień z zakresu rynku finansowego, w tym m. in. scenariuszy lekcji gotowych do wykorzystania przez nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych w pracy z uczniami.

Wszelkie informacje dotyczące projektu CEDUR oraz publikacje edukacyjne dostępne są na stronie www.knf.gov.pl w zakładce CEDUR