5 kwietnia 2022

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

 

Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku uruchamia Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

 

Program studiów opracowany został na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Zajęcia dydaktyczne są  finansowane ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ORGANIZACJA STUDIÓW


Czas trwania: 2 semestry
Łączna liczba godzin: 140
Czas realizacji studiów:  od 07.05.2022 r.  do 31.12.2022 r.
Planowany termin pierwszego zjazdu:  07-08 maja 2022 r.|
Liczba miejsc: 50

Informacje o rekrutacji
https://noe.uwb.edu.pl/kandydaci.php?p=671
Program i harmonogram studiów
https://noe.uwb.edu.pl/studenci.php?p=126