Kategoria: Darmowe podręczniki

30 maja 2017

Informacja MEN w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego, przekazanego uczniom szkoły podstawowej

Uprzejmie informuję, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. https://men.gov.pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/podrecznik-dla-klas-i-iii/informacja-w-sprawie-zwrotu-kwoty-za-uszkodzenie-zniszczenie-lub-niezwrocenie-podrecznika-lub-materialu-edukacyjnego-przekazanego-uczniom-szkoly-podstawowej.html

4 maja 2017

Kiermasz podręczników dla uczniów niepełnosprawnych do klas I-III

Informuję, że istnieje możliwość skorzystania z aplikacji „Kiermasz podręczników”, znajdującej się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://adaptacje.ore.edu.pl Celem kiermaszu jest przekazywanie lub wypożyczanie wolnych egzemplarzy podręczników zaadaptowanych, zgodnie z artykułem 22ak ust. 6 i 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Więcej informacji o kiermaszu w załączniku. Załączniki pismo-do-dyrektorow Data: 2021-07-21, rozmiar: […]

21 listopada 2016

Terminy dystrybucji podręczników zaadaptowanych dla uczniów niepełnosprawnych z klas II i III szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie W ślad za pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego z dnia 05.08.2016 r. oraz w nawiązaniu do ustaleń spotkania, które odbyło się 29.06.2016 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, uprzejmie informuję, że zostały podpisane umowy na wydruk i dystrybucję adaptacji dla uczniów niepełnosprawnych z klas II […]

21 listopada 2016

Zamówienia uzupełniające na adaptacje podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas II i III

Informuję, że ze względu na prośby dyrektorów szkół podstawowych w sprawie zamówień na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych, została ponownie otwarta możliwość składania zamówień uzupełniających w aplikacji na: Komplet adaptacji do klasy II (dla wszystkich rodzajów adaptacji); Komplet cz. I adaptacji do klasy III (dla wszystkich rodzajów adaptacji). Przypominam, że zamówienia na adaptacje do klasy II […]

21 listopada 2016

Komunikat w sprawie zamówień na adaptacje podręczników do kl. II i III

Ze względu na liczne błędy popełnione przez dyrektorów szkół w aplikacji uprzejmie informuję, że została ponownie otwarta możliwość składania zamówień uzupełniających na: Komplet adaptacji do klasy II (dla wszystkich rodzajów adaptacji); Komplet cz. I adaptacji do klasy III (dla wszystkich rodzajów adaptacji). Przy otwartej aplikacji dyrektor może samodzielnie dokonywać korekt w terminie do 5 lipca […]

21 listopada 2016

Komunikat dot. zamówień na podręczniki standardowe do kl. II i III – przedłużenie terminu

Komunikat w sprawie zamówień na podręczniki standardowe do kl.II i III W związku z poważną awarią serwerów w Netii, na których wystawiona jest aplikacja dystrybucji podręczników w MEN, termin składania zamówień głównych na podręczniki standardowe do klasy III oraz zamówień uzupełniających na podręczniki standardowe do klasy II zostaje przedłużony do poniedziałku 05 lipca 2016 r. […]

21 listopada 2016

Zamówienie uzupełniające na Nasz Elementarz na r.szk.2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie     Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość złożenia zapotrzebowania na podręcznik dla klasy I, zapewniany przez MEN na rok szkolny 2016/2017. Odbędzie się to w ramach zamówień uzupełniających i jedynie tylko jeśli będzie taka potrzeba, w związku ze znacznie mniejszą liczbą dzieci w klasach pierwszych od września2016 r. niż […]