Kategoria: Strona główna

8 lutego 2023

Konkurs Politechniki Białostockiej „Naukolatek – Nastoletni Naukowiec”

Politechnika Białostocka organizuje konkurs „Naukolatek – Nastoletni Naukowiec”, który dedykowany jest wybitnym uczniom szkół ponadpodstawowych województw podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” finansowanego ze środków dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest włączenie zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych w rozwój polskiej […]

2 lutego 2023
Plakat OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem. "POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem. „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Centrum  Myśli Prymasa Wyszyńskiego Oddział Okręgowy w Lublinie pod  honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem pod hasłem: „POKÓJ W SERCU – […]

2 lutego 2023
“Pielgrzymi szlak Jana Pawła II”

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II”. VII Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II”. VII Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. […]

2 lutego 2023
X JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI KONKURS O KS. STANISŁAWIE KONARSKIM „KSIĄDZ STANISŁAW KONARSKI – NASZ WSPÓŁCZESNY

X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny. Konkurs jest objęty patronatem honorowym m.in.  Pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego; Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego […]

31 stycznia 2023

XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2023.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, ruszyły zapisy dwuosobowych zespołów wraz z opiekunem (nauczycielem przedmiotu) do udziału w XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2023. Organizatorem corocznego wydarzenia, od 12 lat, jest V8 Team Sp. z o.o. oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP). Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony szkół zawodowych i technicznych z całej polski. W zeszłym […]

30 stycznia 2023

Zarządzenie nr 9/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podlaskim.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr […]

30 stycznia 2023

II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – przedłużenie terminu zgłoszeń.

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz polskich szkół za granicą, W związku z odbywającymi się feriami oraz licznymi prośbami osób zainteresowanych Konkursem, uprzejmie informujemy, że termin naboru zgłoszeń został przedłużony do 13 lutego 2023 r. Szczegółowe informacje dot. przedłużenia terminu zgłoszeń do konkursu znajdują się na: https://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2023/01/iii-ogolnopolski-konkurs-ignacy-jan-paderewski-przedluzenie-terminu-zgloszen/

27 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych – TIMSS 2023

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji międzynarodowego badania TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych). Jest to jeden z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych. Badanie rozpocznie się w kwietniu i zakończy w czerwcu 2023 roku. Do badania […]

23 stycznia 2023

Rekrutacja na kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie. IV edycja” ORE

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie tych z Państwa, którzy nie brali udziału w poprzednich jego edycjach. Zainteresowane przedszkola również mogą uczestniczyć w szkoleniu. Podstawą opracowania kursu jest publikacja Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, ORE Warszawa, 2019 (jest ona dostępna na stronie ORE). Szkolenie prowadzone […]

13 stycznia 2023

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich – I kwartał 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w sprawie wykazu podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny do praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego uczniów, kandydatów do szkół wyższych, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych, doktorantów oraz badań uczniów szkół zawodowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie uprawnień […]

13 stycznia 2023

Pho3nix Active School. Trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu sportowego dla szkół podstawowych.

5 stycznia wystartowała rejestracja do trzeciej edycji ogólnopolskiego, konkursu sportowego Pho3nix Active School. Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Konkurs dedykowany jest uczniom szkół podstawowych i jest całkowicie bezpłatny, a łączna pula sportowych nagród sięga ponad 1 000 000 złotych. Celem akcji jest zaangażowanie jak największej liczby uczniów do […]

4 stycznia 2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem – Ministra Edukacji i Nauki – w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, uprawniających odpowiednio do: 1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu; […]

3 stycznia 2023

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej.

INFORAMCJA dotyczący ostatecznych wyników z etapu wojewódzkiego XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”  w woj. podlaskim W dniu 15.12. 2022 roku w woj. podlaskim odbył się etap wojewódzki ww. Konkursu, w którym wzięło udział 28 uczniów  z 14 szkół […]

3 stycznia 2023

Sprawozdanie finansowe – „Aktywna tablica” za 2022 rok

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2022 roku na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Rozliczenie dotacji z zestawieniem wydatków, wraz z kopiami faktur i potwierdzeń […]

20 grudnia 2022

Komunikat dotyczący wyników II etapu (wojewódzkiego) XXVIIII Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tytuł wiadomości.

Komunikat dotyczący wyników z etapu wojewódzkiego XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w woj. podlaskim W dniu 15.12. 2022 roku w woj. podlaskim odbył się etap wojewódzki ww. Konkursu, w którym wzięło udział 28 uczniów  z 14 szkół […]

16 grudnia 2022

INFORMACJA dotycząca ostatecznych wyników z etapu II (międzyszkolnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej.”

INFORMACJA dotycząca ostatecznych wyników z etapu II (międzyszkolnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”   Komitet Okręgowy ww. olimpiady w Białymstoku informuje, w okresie odwoławczym (w dniach: 12-14.12.2022r.)  jeden uczeń zapoznał się ze swoimi osiągniętymi wynikami. Zgodnie z pkt. VI ppkt.7c regulaminu Olimpiady do […]