Kategoria: Strona główna

16 maja 2022

Uroczyste podsumowanie wojewodzkich konkursów przedmiotowych.

W poniedziałek, 16 maja, odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych, przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 roku oraz wręczenie dyplomów stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021. Ponad dwustu laureatów konkursów odebrało zaświadczenia, a wielokrotni laureaci pamiątkowe grawertony i nagrody. Dyplomy odebrali też obecni na uroczystości stypendyści […]

12 maja 2022

Zapraszamy do udziału w uroczystości rocznicowej i VII Biegu „Droga do wolności” im. ks. Stanisława Suchowolca.

Informujemy,  że w dn. 21 maja 2022 r. w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach zostanie zorganizowana uroczystość rocznicowa upamiętniająca postać ks. Stanisława Suchowolca, kapelana „Solidarności” i Konfederacji Polski Niepodległej, który zginął w styczniu 1989 r. oraz  VII Bieg „Droga do wolności” im. ks. Stanisława Suchowolca. Uroczystości rozpocznie doroczna msza święta w kościele w […]

11 maja 2022

VII Wojewódzki Przegląd Musztry

„VII Wojewódzki Przegląd Musztry”    Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół, nauczyciel, uczniów oddziałów przygotowania wojskowego oraz klas realizujących  innowację pedagogiczną tzw. „klas mundurowych”  ze szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w „VII Wojewódzkim  Przeglądzie Musztry”. a) etap szkolny: do 03.06         –  (we własnym zakresie) b) etap wojewódzki :  14.06            – Ciechanowiec  (Zespół […]

11 maja 2022

Wojewódzka Licealiada Sportowo-Obronna „ Sprawni Jak Żołnierze 2022”

Wojewódzka Licealiada  Sportowo-Obronna „ Sprawni Jak Żołnierze 2022”   Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 14 czerwca 2022r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu planowane są  powyższe zawody. W zawodach uczestniczą 3-osobowe zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych, w kategorii dziewcząt i chłopców. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 3 czerwca 2022r. zgodnie z […]

29 kwietnia 2022

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022

Wiceminister  Dariusz Piontkowski, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska oraz Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka wzięli udział w Inauguracji Dnia Nowych Technologii w Edukacji, która odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach. Wiceminister Dariusz Piontkowski podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w nauczaniu Chcemy propagować szkoły wykorzystujące w nauczaniu nowoczesne technologie. W skali całego […]

27 kwietnia 2022

Konkurs grantowy dla organów prowadzących poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Nabór wniosków w konkursie grantowym jest prowadzony od 19 kwietnia do 2 maja 2022 r. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod […]

26 kwietnia 2022

Program edukacji żywieniowej uczniów – wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia

Wychodząc naprzeciw problemom zdrowotnym polskich dzieci, wynikającym z niskiego poziomu wiedzy i niewłaściwych zachowań żywieniowych, które dodatkowo pogłębiły się w okresie pandemii COVID-19 został przygotowany Program edukacji żywieniowej uczniów. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. Przedsięwzięcie jest kolejnym filarem Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. W ramach programu zostaną przeprowadzone badania […]

22 kwietnia 2022

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Od 2020 r. działa bezpłatny, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw  Dziecka 800 12 12 12 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem. Telefon i czat zapewniają młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, […]

21 kwietnia 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Lp. organizator rodzaj zadania liczba uzyskanych punktów przyznana kwota zł 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Kościuszki 82 lok. 13, 16-400 Suwałki 10-dniowe kolonie dla 80 uczniów szkół podstawowych „Aktywni nad morzem” 25 111 920,00 2. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok 10-dniowe kolonie dla 80 […]

21 kwietnia 2022

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022

W piątek, 29 kwietnia br. już po raz czwarty odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. W Dniu Nowych Technologii w Edukacji mogą wziąć udział szkoły i placówki oświatowe. Inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym […]

14 kwietnia 2022

Przewodnik dla uczniów z Ukrainy „Witaj w szkole”

Zachęcamy do skorzystania z polsko-ukraińskiego przewodnika dla uczniów z Ukrainy „Witaj w szkole”, którzy rozpoczynają naukę w polskiej szkole, przygotowanego pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego. Znajduje się w nim najważniejsze słownictwo  związane z życiem szkoły oraz podstawowe zwroty, które ułatwią komunikację między nauczycielami a uczniami. Załączniki Przewodnik po polskiej szkole dla uczniów z Ukrainy Data: 2022-04-14, […]

12 kwietnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

11 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 795).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 6 w zakresie § […]

7 kwietnia 2022

Wytyczne MEiN, MZ oraz GIS zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe zalecenia przygotowano także dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do […]

30 marca 2022

Zarządzenie nr 22 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 22 /2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  30 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022   Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § […]

22 marca 2022

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia […]