Kategoria: Zarządzenia

Zarządzenie Nr 70/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie powołania Zespołu do koordynacji projektów realizowanych w ramach  Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 Na podstawie §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządzam co następuje:  § 1. Powołuję Zespół do koordynacji projektów wynikających z […]

Zarządzenie Nr 68/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie: […]

Zarządzenie nr 67/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie opiniowania przez komisję do spraw nagród wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zarządza […]

Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

Załączniki Zarządzenie Nr 66 Data: 2017-09-19, rozmiar: 73 KB

Zarządzenie Nr 65/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty

w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia […]

Zarządzenie NR 64/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia […]

Zarządzenie nr 63/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345) zarządza się co następuje: […]

Zarządzenie nr 62/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 września 2017 r.w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Zarządzenie nr 62/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 05 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego   Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), […]

Zarządzenie nr 57/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie: […]

Zarządzenie nr 56/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lipca 2017 roku

w sprawie procedury opiniowania planu pracy placówek doskonalenia nauczycieli Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 37/2016 Podlaskiego Kuratora […]

Zarządzenie nr 55/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) zarządza się co następuje: §1 Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: Elżbieta Kamińska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Franciszek Górski – […]

Zarządzenie nr 54/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej i archiwum urzędu w Wydziale Organizacyjnym  Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1345 ze zm.) zarządza się co następuje: §1 Powołuje się […]

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia etapu ustnego Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II

Zarządzenie Nr 53/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia części ustnej Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” – stopień centralny w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania […]

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty nr 52/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Na podstawie art 234 § 1 kodeksu pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz.U. Nr […]

Zarządzenie Nr 51/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do oceny działań zgłoszonych w ramach konkursu „W barwach biało-czerwonych”  organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i Rodzinę Szkół Imienia Bohaterów Walki  o Niepodległość Rzeczypospolitej Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.); Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 […]