Kategoria: Kontrole zewnętrzna

19 lipca 2019

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w 2018 roku

  1. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Temat kontroli Kontrola problemowa stanu przygotowań obronnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Data przeprowadzenia 27 lutego 2018 r. Ocena sformułowana w wyniku kontroli Protokół pokontrolny jest dokumentem zastrzeżonym Zalecenia pokontrolne – Sposób wykonania zaleceń – 2. Jednostka kontrolująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych Temat kontroli prawidłowość i rzetelność […]

15 maja 2017

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w 2016 roku

1. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Temat kontroli Prawidłowość realizacji Porozumienia z dnia 21 października 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w okresie od dnia 21 października 2014 r. do dnia 14 września […]