Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

1 czerwca 2023

Szkolenie ORE pt. ” Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji. Szkolenie skierowane jest do czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie (w całości w języku francuskim) poprowadzi Alice Nicole, nauczycielka języka francuskiego, trenerka Instytutu […]

9 maja 2023

Szkolenia w ramach programu ,,Lekcja: Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST realizator projektów grantowych ,,Lekcja: Enter” zaprasza na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli. Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Celem projektu jest przygotowanie kadry zarządzającej szkołami do wdrożenia TIK w szkole oraz nauczycieli do kreatywnego […]

8 marca 2023

Zarządzenie Nr 27/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2023  roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2021 r. poz. 1601) zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu nr 69/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na […]