Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

10 czerwca 2022

Szkoła Letnia Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prowadzi nabór do udziału w trzeciej edycji Szkoły Letniej IDMN. Oferta kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli historii i katechetów uczących w szkołach ponadpodstawowych, a także do studentów historii drugiego stopnia i doktorantów. Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego […]

3 czerwca 2022

III edycja projektu „Bajki, basnie i legendy…”

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zachęca nauczycieli z województwa podlaskiego, uczących plastyki  w publicznych szkołach podstawowych, do uczestnictwa w trzeciej edycji projektu „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Program zajęć obejmuje 180 godzin dydaktycznych, które odbywać się będą w trybie weekendowym. Łączyć je będzie wspólny […]

7 marca 2022

Kongres Edukacji Geograficznej

Kongres Edukacji Geograficznej W dniach 14-16 października 2022 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Kongres Edukacji Geograficznej, organizowany dla uczczenia 100 rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4–6 czerwca 1922 roku. Kongres jest organizowany przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Geograficzne. Adresatami […]

11 lutego 2022

Zarządzenie nr 6/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Zarządzenie nr 6/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego   Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2021 r. […]

1 sierpnia 2019

Publikacje edukacyjne z zakresu tematyki rynku finansowego i podstaw przedsiębiorczości

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego i we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji podejmuje działania ukierunkowane m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przedmiotów zawierających treści nauczania z rynku finansowego, które obejmują: organizację seminariów szkoleniowych i warsztatów, przygotowywanie publikacji skierowanych do środowiska szkolnego. Powyższe […]

11 września 2018

Scenariusze lekcji europejskiej „Temat: Europa”

W publikacji „Temat: Europa” jest zawartych szesnaście najwyżej ocenionych scenariuszy lekcji, które powstały w ramach konkursu dla nauczycieli zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w roku szkolnym 2017/2018. Publikacja ta posłuży polskim nauczycielom w szerzeniu wśród młodego pokolenia wiedzy o wartościach europejskich, jak również o różnych aspektach działania Unii Europejskiej. Może być pomocna w opracowaniu własnych, […]

22 grudnia 2017

Działalność edukacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego realizując zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku ‒ CEDUR prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Jedną z grup odbiorców jest […]