Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

16 września 2022

Projekty edukacyjne realizowane przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Projekty edukacyjne realizowane przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pożytku publicznego. Jej celem działania jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Informacje o realizowanych przez nią programach są dostępne na […]

9 września 2022

Akcja edukacyjna „Orlęta. Grodno 39”

Minister Edukacji i Nauki objął patronatem akcję edukacyjną „Orlęta. Grodno ‘39” promującą i popularyzującą najnowszą filmową produkcję Telewizji Polskiej oraz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych pod tym samym tytułem. Jest to doskonała okazja do przybliżenia młodym ludziom tematu Orląt grodzieńskich i obrony przed sowieckim najeźdźcą w 1939 r. W ramach akcji edukacyjnej zostały opracowane scenariusze […]

8 września 2022

Zarządzenie nr 66/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 września 2022 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego.

ZARZĄDZENIE NR 66/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 7 września 2022  roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego   Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2021 r. poz. 1601) zarządza […]

3 czerwca 2022

III edycja projektu „Bajki, basnie i legendy…”

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zachęca nauczycieli z województwa podlaskiego, uczących plastyki  w publicznych szkołach podstawowych, do uczestnictwa w trzeciej edycji projektu „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Program zajęć obejmuje 180 godzin dydaktycznych, które odbywać się będą w trybie weekendowym. Łączyć je będzie wspólny […]

7 marca 2022

Kongres Edukacji Geograficznej

Kongres Edukacji Geograficznej W dniach 14-16 października 2022 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Kongres Edukacji Geograficznej, organizowany dla uczczenia 100 rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4–6 czerwca 1922 roku. Kongres jest organizowany przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Geograficzne. Adresatami […]

1 sierpnia 2019

Publikacje edukacyjne z zakresu tematyki rynku finansowego i podstaw przedsiębiorczości

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego i we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji podejmuje działania ukierunkowane m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przedmiotów zawierających treści nauczania z rynku finansowego, które obejmują: organizację seminariów szkoleniowych i warsztatów, przygotowywanie publikacji skierowanych do środowiska szkolnego. Powyższe […]

11 września 2018

Scenariusze lekcji europejskiej „Temat: Europa”

W publikacji „Temat: Europa” jest zawartych szesnaście najwyżej ocenionych scenariuszy lekcji, które powstały w ramach konkursu dla nauczycieli zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w roku szkolnym 2017/2018. Publikacja ta posłuży polskim nauczycielom w szerzeniu wśród młodego pokolenia wiedzy o wartościach europejskich, jak również o różnych aspektach działania Unii Europejskiej. Może być pomocna w opracowaniu własnych, […]

22 grudnia 2017

Działalność edukacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego realizując zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku ‒ CEDUR prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Jedną z grup odbiorców jest […]