Kategoria: Bez kategorii

5 stycznia 2018

Konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

    Konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”     Załączniki zmiany-w-prawie-oswiatowym-dotyczace-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi Data: 2021-07-22, rozmiar: 2 MB wsparcie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-szkola-podstawowa-nr-11 Data: 2021-07-22, rozmiar: 7 MB Pobierz wszystkie pliki

12 grudnia 2017

Konferencje Poradnia – Uczeń – Szkoła

    Konferencje Poradnia – Uczeń – Szkoła     Załączniki uczen-z-wada-sluchu-w-szkole-ogolnodostepnej Data: 2021-07-22, rozmiar: 504 KB zespol-szkol-katolickich-w-bialymstoku Data: 2021-07-22, rozmiar: 1 MB zespol-szkol-w-jaswilach Data: 2021-07-22, rozmiar: 739 KB zespol-szkol-w-kalinowce Data: 2021-07-22, rozmiar: 1 MB szkola-podstawowa-nr-47-im.-jana-klemansa-branickiego-w-bialymstoku Data: 2021-07-22, rozmiar: 16 MB suwalki-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna Data: 2021-07-22, rozmiar: 679 KB szkola-podstawowa-nr-4-w-hajnowce Data: 2021-07-22, rozmiar: 228 KB szkola-podstawowa-nr-6-w-augustowie Data: […]

11 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 104/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z […]

6 listopada 2017

Zarządzenie Nr 90 Podlaskiegi Kuratora Oświaty z 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie  Nr 90/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  3 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § […]

18 sierpnia 2017

Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2016/2017

Oficjalnie zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom zorganizowana w Białymstoku była okazją do podsumowanie konkursów, ale przede wszystkim do złożenia gratulacji wszystkim laureatom. W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono 10 konkursów przedmiotowych. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego […]

18 sierpnia 2017

Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2016/2017

Oficjalnie zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów było przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom. W tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego przeprowadzono 16 konkursów przedmiotowych: Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Wojewódzki Konkurs Biologiczny Wojewódzki Konkurs Chemiczny Wojewódzki Konkurs Fizyczny Wojewódzki Konkurs Geograficzny Wojewódzki Konkurs […]

10 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

8 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku Treść rozporządzenia

28 czerwca 2017

Zarządzenie nr 54/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej i archiwum urzędu w Wydziale Organizacyjnym  Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1345 ze zm.) zarządza się co następuje: §1 Powołuje się […]

9 czerwca 2017

Prezentacje szkół i przedszkoli nagrodzonych i wyróżnionych w II edycji Konkursu „W barwach biało-czerwonych”

Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Siemiatyczach Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku i Społeczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku Przedszkole nr 1 w Łapach Zespół Szkół Nr 4 w Białymstoku Zespół Szkół w Jaświłach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w […]

24 stycznia 2017

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu. Celem monitorowania jest ustalenie, ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na […]

5 stycznia 2017

Życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego

Z okazji zbliżających się  Świąt Narodzenia Pańskiego, w Kościele Prawosławnym proszę przyjąć życzenia, aby były one ciepłe, pełne spokoju i radości. Niech Miłość prawdziwie rodzi się w sercach, bo Boże Narodzenie jest w nas. Szczęśliwych chwil w Nowym Roku 2017   Podlaski Kurator Oświaty                                                                                                                                      Boże Narodzenie, styczeń  2017