Kategoria: Aktualności

14 stycznia 2022

Zostań nauczycielem skierowanym do pracy wśród Polonii i Polaków

Zostań nauczycielem skierowanym do pracy wśród Polonii i Polaków Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza nauczycieli zainteresowanych pracą wśród Polonii i Polaków w roku szkolnym 2022/2023 na spotkanie informacyjne w formule online 24 stycznia 2022 r. o godz. 18.00 czasu polskiego. Link do zapisu – http://ankiety.orpeg.pl/index.php/285533/lang-pl W krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji poszukiwani są nauczyciele języka […]

10 stycznia 2022

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń

W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek. Monitorując na bieżąco sytuację i odpowiadając na przypadki wypłaty […]

31 grudnia 2021

VI Ogólnopolski konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.

VI Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem” Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy. Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie […]

23 grudnia 2021

Zakończenie akcji ,,Lekcja o Funduszach Europejskich”

Uprzejmie informujemy, że w szkołach podstawowych Polski Wschodniej zakończyła się akcja edukacyjna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”. Jej organizatorem było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Akcja trwała przez blisko 3 miesiące od września do listopada 2021 roku. Do akcji zaproszono uczniów i nauczycieli szkół podstawowych klas 6-8 z Polski Wschodniej. Łącznie w akcji wzięło udział […]

21 grudnia 2021

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister […]

21 grudnia 2021

Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” – Priorytetu 3.

Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” – Priorytetu 3. Szanowni Państwo, organy prowadzące, które w 2021 roku otrzymały wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytetu 3, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w terminie do […]

17 grudnia 2021

Spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli W czwartek 16 grudnia br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  odbyło się spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty Beaty Pietruszki z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie podlaskim. W trakcie spotkania pani kurator zasygnalizowała, że w ofercie placówek na drugie półrocze bieżącego roku szkolnego powinno […]

16 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 85/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje: § 1. W Zarządzeniu Nr 83/2021 Podlaskiego Kuratora z dnia 14  grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru […]

14 grudnia 2021

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się zapisy na szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat. Podstawą rekomendacji Europejskiej Agencji Leków były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki. Przypominamy o możliwości korzystania z przekazanych we wrześniu materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień, które zostały uzupełnione materiałami dostosowanymi dla dzieci 5-6 letnich. Przypominamy również, że w […]

9 grudnia 2021

Zarządzenie nr 81/2021 _ wysokość opłaty akredytacyjnej _ placówki doskonalenia nauczycieli – publikacja

Zarządzenie Nr 81/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2022 Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie […]

3 grudnia 2021

Informacja o badaniu PISA

  Informacja o Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego.   Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji ósmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program sprawdza, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy […]

29 listopada 2021

Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji Międzynarodowego badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022. W głównym etapie, które będzie realizowane w marcu i kwietniu 2022 r., weźmie udział 170 szkół podstawowych z całego kraju, wylosowanych przez międzynarodowe konsorcjum. Badanie w szkole prowadzone będzie wśród uczniów jednego lub dwóch oddziałów klasy ósmej: udział wylosowanych szkół […]

18 listopada 2021

Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej Polska – Szwecja

Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą” Organizatorzy Międzynarodowego Konkursu „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą” zapraszają uczniów dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w jego VI edycji. Regulamin konkursu (w tym informacje o uprawnieniach laureatów) oraz karta zgłoszenia uczestnika są dostępne pod adresem: http://zamekgolub.pl/konkurs-polska-szwecja.html

15 listopada 2021

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”. W związku z powyższym, organizatorzy wypoczynku, w tym dyrektorzy szkół i placówek, zobowiązani są do […]

27 października 2021

Zapraszamy do skorzystania z nowoczesnej platformy edukacyjnej dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Fundacją ProPublika stworzył darmowe, nowoczesne narzędzie edukacyjne – konsument.edu.pl. Jest to symulator portalu społecznościowego, w którym można doświadczyć 10 zagrożeń realnie spotykanych w internecie, m.in. oszustwa zakupowego, wyłudzenia kodu BLIK, kradzieży tożsamości, oszustwa finansowego czy fałszywej zbiórki charytatywnej. Celem symulatora jest kreowanie prawidłowych zachowań i nawyków w […]