Kategoria: Aktualności

12 kwietnia 2024

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych

Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów – przyszłych absolwentów szkół branżowych i techników na kierunkach technik handlowiec, sprzedawca, technik logistyk, magazynier-logistyk oraz pokrewnych, do wzięcia udziału w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych, który odbędzie się 6 maja 2024 r. pod hasłem „Merchandising – cichy sprzedawca”. Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Zgłoszenia uczestników […]

12 kwietnia 2024

Konferencja nt. Pomóc po krzywdzie. Jak chronić i wspierać nasze dzieci?

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół województwa podlaskiego Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Białegostoku oraz Podlaski Związek Piłki Nożnej zapraszają Państwa oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w konferencji „Pomóc po krzywdzie. Jak chronić i wspierać nasze dzieci?”. Odbędzie się ona w środę, 17 kwietnia 2024 r., w godz. 10:00 – 15:00 na Sali Konferencyjnej Podlaskiego […]

12 kwietnia 2024

VII Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych DO HYMNU

Minister Kultury i Dziedzictwa  Narodowego, Dyrektor Narodowego  Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro  Europe” zapraszają uczniów klas I- VIII szkół podstawowych do udziału w VII edycji konkursu DO HYMNU. Celem Konkursu jest m.in.: doskonalenie przez młode pokolenie Polaków umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, wzbudzenie zainteresowania historią polskiego […]

12 kwietnia 2024

Nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu strategicznego pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”

Trwa pierwsza edycja naboru wniosków stypendialnych w ramach realizowanego przez Województwo Podlaskie projektu strategicznego pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”. Kwota w 2024 roku jest przeznaczona na pomoc dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół z obszaru województwo podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski można składać […]

10 kwietnia 2024

Konferencja „Uczymy demokracji w branżówkach – poprzez doświadczanie samorządności uczniowskiej”

Fundacja Civis Polonus zaprasza na konferencję poświęconą rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów szkół branżowych. Odbędzie się ona 19 kwietnia w godz. 10-16 w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28. Konferencja jest podsumowaniem projektu, który był realizowany przez Fundację wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i 6 szkołami branżowymi z woj. […]

10 kwietnia 2024

„Edukacja regionalna z Etnoekipą”- cykl nieodpłatnych szkoleń

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza nauczycieli do udziału w cyklu nieodpłatnych szkoleń internetowych pt. „Edukacja regionalna z Etnoekipą”. Szczególnym celem webinariów będzie pokazanie możliwości wykorzystania serii publikacji edukacyjnych „Wyprawy z Etnoekipą. Poznaj dawną wieś” (https://etnoekipa.pl/) w pracy z uczniami szkół podstawowych. Dla każdego województwa przewidziane są po dwa szkolenia na różne tematy, które […]

9 kwietnia 2024

Bezpłatny program edukacyjny MegaMisja organizowany przez Fundację Orange

Ruszył nabór do bezpłatnego programu edukacyjnego MegaMisja dla klas 1-3 szkół podstawowych. Organizatorem jest @Fundacja Orange, która zaprasza nauczycielki i nauczycieli do cyklu zajęć, które budują MegaMoce – czyli kompetencje społeczne oraz postawy, które ułatwią dzieciom stawianie pierwszych kroków w świecie pełnym ekranów. W MegaMisji dzieci uczą się jak ważna jest współpraca, empatia, szacunek a […]

5 kwietnia 2024

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego w 2024 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego w 2024 roku Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego w 2024 roku, zgodnie z art. 13 ustawy […]

4 kwietnia 2024

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w II, III i IV kwartale 2024 r.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłosił wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy bezpłatnie przeprowadzających w II, III i IV kwartale 2024 r. badania lekarskie z zakresu medycyny do praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego uczniów, kandydatów do szkół wyższych, studentów, doktorantów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych, doktorantów oraz badań uczniów szkół zawodowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych zakresie […]

4 kwietnia 2024

Informacja dotycząca ważności akredytacji przyznanej placówkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) akredytacja przyznana w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jest ważna 5 lat. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 103 ustawy […]

2 kwietnia 2024

800 e-zasobów do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępne są e-materiały do kształcenia zawodowego. W zakładce Kształcenie zawodowe znajdują się interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały, opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie […]

29 marca 2024

Konkurs Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Zdrowie? Ogarniam TO”

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej  w ramach kampanii społecznej organizuje konkurs pn. „Zdrowie? Ogarniam TO!”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnictwo w nim jest doskonałą okazją do zaprezentowania kreatywności uczniów, podzielenia się ich wizją zdrowego stylu życia, jak również możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród. Zachęcamy […]

28 marca 2024

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej do publicznych szkół ponadpodstawowych na szkolny 2024/2025.

INFORMATOR jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem INFORMATORA na rok szkolny 2024/2025 o zaplanowanej na terenie województwa podlaskiego ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadpodstawowych i dostępnych pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczących oferty publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół […]

28 marca 2024

Współpraca placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy w zakresie wychowania i profilaktyki. Należy jednak przypomnieć, że choć zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 9 w powiązaniu z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole lub placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i […]

27 marca 2024

Rekomendacje Ministra Edukacji podczas organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

Minister Edukacji rekomenduje, aby w 2024 r. podczas organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, finansowanego ze środków budżetu państwa, priorytetowo traktowano wypoczynek: promujący zdrowie poprzez zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa oraz wzmacniający zdrowie psychiczne poprzez pomoc psychologiczną i wsparcie rówieśnicze; utrwalający zasady zdrowego żywienia, niemarnowania żywności oraz aktywności fizycznej; promujący profilaktykę e-uzależnień i higienę cyfrową; […]