10 marca 2021

Zarządzenie Nr 17/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, w składzie:

 1. Beata Pietruszka – przewodnicząca Komisji – Podlaski Kurator Oświaty,
 2. Krzysztof Sochoń – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego,
 3. Franciszek Górski – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego,
 4. Bożena Obuchowska – członek Komisji – Dyrektor Delegatury w Suwałkach,
 5. Witold Gronostajski – członek Komisji – Dyrektor Delegatury w Łomży.

§ 2

 1. Zadaniem komisji jest:
  a) dokonanie analizy dorobku zawodowego kandydatów do nadania im tytułu honorowego profesora oświaty,
  b) wyłonienie kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty,
  c) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.
 2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 17 marca 2021 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 roku.