14 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 115/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie kontroli zarządczej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Załączniki