12 października 2021

Konkurs – Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z przypadającą w 2022 roku setną rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Kancelarii Senatu organizuje konkurs „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”. Przedsięwzięcie jest przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Poświęcone będzie problematyce władzy ustawodawczej w Polsce, w szczególności roli i znaczeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin, można znaleźć na stronie http://www.owpsw.edu.pl/konkurs-o-senacie-rp/

Ważne terminy podane są w załączniku nr 1 regulaminu konkursu.