7 września 2022

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Odpoczywaj na wsi”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: I– klasy 0 – III,  II – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu, w dowolnej technice, indywidualnej pracy plastycznej w formacie A3 na temat wypoczynku na polskiej wsi, szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w załącznikach

Załączniki

Regulamin konkursu 2022 - 2023
Data: 2022-09-07, rozmiar: 242 KB
Załączniki do regulaminu 2022-2023
Data: 2022-09-07, rozmiar: 289 KB