10 marca 2022

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023

 

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022

 

Informator jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe.