30 marca 2021

Informacja w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Podlaski Kurator Oświaty informuje, że zarządzeniem nr 33/2020 z dnia 13 marca 2020r. wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Funkcję pełni Pani Wioletta Kowieska

Zadania koordynatora:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Monitorowanie działań podejmowanych w zakresie zapewnienia dostępności przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Dane kontaktowe:
Koordynator do spraw dostępności – Wioletta Kowieska
adres do korespondencji: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
telefon: 85 748 48 12
e – mail: wkowieska@kuratorium.bialystok.pl