29 sierpnia 2017

Informacja o zrealizowanych efektach po pierwszym roku realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”

Zapraszamy do zapoznania się z przekazanymi przez nauczycieli prezentacjami efektów wdrażania innowacji pedagogicznych realizowanych w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Pilotażowe wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”.

Informacje o realizacji innowacji pedagogicznych w Pilotażu zostały upowszechnione na szkolnych stronach internetowych. Różnorodność podejmowanych działań świadczy o dużym zaangażowaniu nauczycieli w proces wdrażania nauczania programowania opartego na projekcie nowej podstawy programowej z informatyki przy wykorzystaniu najskuteczniejszych metod i technik kształcenia oraz dostępnych narzędzi TIK.

Załączniki

wykaz
Data: 2021-07-22, rozmiar: 369 KB