4 stycznia 2017

Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2013/2014

W dniach 15-16 kwietnia 2014 r. podsumowano Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzane w gimnazjach województwa podlaskiego. W tym roku szkolnym uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom zorganizowana została w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Podobnie jak w roku poprzednim, przeprowadzono 15 konkursów przedmiotowych.

1) Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2) Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
3) Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
4) Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
5) Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
6) Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
7) Wojewódzki Konkurs Matematyczny
8) Wojewódzki Konkurs Fizyczny
9) Wojewódzki Konkurs Chemiczny
10) Wojewódzki Konkurs Geograficzny
11) Wojewódzki Konkurs Historyczny
12) Wojewódzki Konkurs Biologiczny
13) Wojewódzki Konkurs Informatyczny
14) Wojewódzki Konkurs z Plastyki
15) Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

        W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło prawie 18 tys. uczestników z ponad 180 gimnazjów. Najpopularniejszy był język angielski – 3183 gimnazjalistów wzięło w nim udział.

        Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano ponad 2,5 tys. uczestników, najwięcej z biologii (370 uczniów). Średnio ok. 14% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

        Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 1444 uczestników. Stanowią oni 58% uczestników stopnia rejonowego oraz ok. 8% uczestników stopnia szkolnego.

        Laureatami wszystkich konkursów zostało 734 uczniów (ok. 2% wszystkich gimnazjalistów w województwie), którzy uzyskali 997 tytułów laureata konkursu. Stanowią oni 69% uczestników ostatniego wojewódzkiego stopnia oraz ok. 5,6% uczestników stopnia szkolnego.

        Laureatom, którzy potwierdzili wybitnie wysokie osiągnięcia w Konkursach Przedmiotowych, oprócz zaświadczeń, listów gratulacyjnych i nagród książkowych Podlaskiego Kuratora Oświaty, wręczono także dyplomy w imieniu Wojewody Podlaskiego oraz nagrody książkowe przyznane przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Największą liczbę tytułów laureata (z 7 przedmiotów) uzyskała uczennica:

Szydlik Julia Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku język polski
język angielski
język niemiecki
biologia
chemia
fizyka
matematyka

Najmłodszymi laureatami byli uczniowie klas I urodzeni w 2001 r. (o rok wcześniej rozpoczęli edukację szkolną):

Borowska Patrycja Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku język angielski
Graf Noel Leon Gimnazjum w Kalinówce Kościelnej język niemiecki
Konopka Elżbieta Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku

język rosyjski

Poza tym 2 uczniów klas pierwszych uzyskało kilka tytułów laureata:

Zastocki Jakub Publiczne Gimnazjum Nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku informatyka
matematyka
Kowalczuk Antoni Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informatyka
matematyka

135 gimnazjów spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2013/2014, jest laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Nazwa szkoły Liczba tytułów laureata
Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku 87
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży 67
Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku 48
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 33
Społeczne Gimnazjum nr 2 STO w Białymstoku 28
Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim 28
Społeczne Gimnazjum Nr 7 PTO w Zespole Szkół Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku 26
Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku 24
Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku 24
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży 23
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku 23
Gimnazjum w Mońkach 21
Społeczne Gimnazjum Nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku 21

        Dyrektorom szkół z największą liczba laureatów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, oprócz listów gratulacyjnych, grawertonów i nagród książkowych Podlaskiego Kuratora Oświaty, wręczono także dyplomy w imieniu Wojewody.

Liczba laureatów w poszczególnych rejonach

Rejon Liczba tytułów laureata Liczba uczniów
z tytułem laureata
Ogółem 7 tyt. 6 tyt. 5 tyt. 4 tyt. 3 tyt. 2 tyt. 1 tyt.
Białystok
Łomża
Suwałki
Suma 997 1 3 6 15 33 107 569 734

Uczestnikom konkursów przyznano 438 tytułów finalisty.

Rejon Białystok
(powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki, hajnowski, m. Białystok)

Uczniowie uzyskali 681 tytułów laureata konkursu z 15 przedmiotów:

Nazwa Konkursu Razem
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 19
Wojewódzki Konkurs Biologiczny 72
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 43
Wojewódzki Konkurs Fizyczny 38
Wojewódzki Konkurs Geograficzny 34
Wojewódzki Konkurs Historyczny 58
Wojewódzki Konkurs Informatyczny 20
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 88
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 122
Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego 14
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego 8
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 32
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 29
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 103
Wojewódzki Konkurs z Plastyki 8

RAZEM

688

Wielokrotni laureaci (4 tytuły lub więcej):

Nazwisko i imię Nazwa szkoły Liczba tytułów Przedmioty
Szydlik Julia Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 7 język polski
język angielski
język niemiecki
biologia
chemia
fizyka
matematyka
Bojczuk Klaudia Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku 6 wiedza obywatelska i ekonomiczna
język angielski
biologia
chemia
fizyka
matematyka
Sadowska Daria Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 6 język polski
język angielski
język niemiecki
język rosyjski
biologia
chemia
Wojtkowski Marcin Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku 5 język angielski
biologia
fizyka
informatyka
matematyka
Łuczaj Michał Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku 5 język polski
język angielski
język niemiecki
biologia
chemia
Bożuk Anna Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 5 język polski
chemia
fizyka
historia
matematyka
Bokiniec Ewa Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 5 język polski
język niemiecki
chemia
fizyka
matematyka
Łabieniec Konrad Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku 4 język angielski
język niemiecki
chemia
fizyka
Pochodowicz Katarzyna Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach 4 język polski
biologia
fizyka
matematyka
Bolesta Kacper Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 4 biologia
chemia
fizyka
matematyka
Tkaczuk Karolina Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.J.Kostycewicza w Bielsku Podlaskim 4 chemia
fizyka
geografia
matematyka
Cieślińska Zofia Teresa Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku 4 język angielski
fizyka
geografia
matematyka
Torbicz Grzegorz Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 4 język angielski
język niemiecki
chemia
fizyka
Ignatowicz Grzegorz Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.J.Kostycewicza w Bielsku Podlaskim 4 chemia
fizyka
informatyka
matematyka
Zajączkowski Kamil Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boćkach 4 język polski
historia
język angielski
biologia
Kurzyna Piotr Franciszek Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku 4 język polski
geografia
historia
matematyka
Mozyrska Jolanta Społeczne Gimnazjum Nr 7 PTO w Zespole Szkół Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku 4 język polski
język angielski
fizyka
matematyka

Rejon Suwałki
(powiaty: augustowski, grajewski, sejneński, m. Suwałki, suwalski)

Uczniowie uzyskali 130 tytułów laureata konkursu z 12 przedmiotów:

Nazwa Konkursu Liczba tytułów
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 9
Wojewódzki Konkurs Biologiczny 17
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 6
Wojewódzki Konkurs Fizyczny 11
Wojewódzki Konkurs Geograficzny 8
Wojewódzki Konkurs Historyczny 8
Wojewódzki Konkurs Informatyczny 5
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 18
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 18
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 5
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 1
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 24
RAZEM 130

Wielokrotni laureaci (4 tytuły lub więcej):

Nazwisko i imię

Nazwa szkoły

Liczba tytułów

Przedmioty
Wronowski Filip Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 5 wiedza obywatelska i ekonomiczna
język polski
biologia
chemia
matematyka
Ejlak Filip Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 5 wiedza obywatelska i ekonomiczna
fizyka
geografia
informatyka
matematyka
Przybysz Maja Dominika Gimnazjum nr 3 w Suwałkach 4 język polski
język angielski
geografia
historia
Wasilewski Piotr Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 4 chemia
geografia
historia
matematyka

Rejon Łomża
(powiaty: kolneński, m. Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski)

Uczniowie uzyskali 179 tytułów laureata konkursu z 12 przedmiotów:

Nazwa Konkursu Przedmiotowego Razem
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 5
Wojewódzki Konkurs Biologiczny 20
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 18
Wojewódzki Konkurs Fizyczny 8
Wojewódzki Konkurs Geograficzny 15
Wojewódzki Konkurs Historyczny 19
Wojewódzki Konkurs Informatyczny 6
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 17
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 28
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 9
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 22
Wojewódzki Konkurs z Plastyki 12
RAZEM 179

Wielokrotni laureaci (4 tytuły lub więcej):

Nazwisko i imię Nazwa szkoły Liczba tytułów Przedmioty
Drużyński Michał Gimnazjum w Kuleszach Kościelnych 6 biologia
chemia
fizyka
historia
język angielski
matematyka
Ciraolo Sylwia Antonina Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży 4 wiedza obywatelska i ekonomiczna
biologia
chemia
geografia
Godlewska Angelika Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie 4 chemia
geografia
język polski
matematyka
Gąsiewski Dominik Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T.Kościuszki w Łomży 4  wiedza obywatelska i ekonomiczna
chemia
historia
język angielski

        Odbywające się uroczystości były przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom, wyrażenia zadowolenia z faktu, że kolejny raz było ich tak wielu. Potwierdza to wysoki poziom nauki w szkole oraz odpowiedni system motywowania do uczenia się i systematycznej pracy, promujący ambitną i kreatywną młodzież.
Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz Wicekurator Oświaty Wiesława Ćwiklińska wyrazili uznanie i podziękowanie wszystkim osobom uczestniczącym w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów, w tym nauczycielom, którzy z zaangażowaniem pracowali nad rozwijaniem pasji oraz osiągnięciem sukcesu swoich uczniów.

Galeria zdjęć

Załączniki