9 czerwca 2022

Staże w branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK)

Staże w branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK)

Międzynarodowa Akademia Zawodowa realizuje projekt pn. „Modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu – IX. branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)” dotyczący między innymi  przygotowania modelowych programów praktycznej nauki zawodu
w zakresie staży uczniowskich dla zawodów technik usług fryzjerskich i fryzjer.

Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który ma duży wpływ na zapewnienie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki, a ważnym aspektem w przygotowaniu wykwalifikowanych kadr powinno być prowadzenie kształcenia zawodowego  w powiązaniu
z pracodawcami.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje powyższe działania i zachęca Dyrektorów szkół kształcących w zawodach technik usług fryzjerskich i fryzjer do współpracy z realizatorami

projektu w zakresie organizacji staży uczniowskich oraz wykorzystania wypracowanych w programie rozwiązań organizacyjnych w zakresie praktycznej nauki zawodu, dzięki którym współpraca na linii pracodawca – uczeń – szkoła pozwoli na pozyskanie kadr
odpowiadających modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny rynek pracy.

Podmiot realizujący ww projekt szkołom deklarującym włączenie wypracowanych
w ramach projektów programów udostępni nowe narzędzie do bezpłatnego wykorzystania przez szkoły i pracodawców –
 e-dziennik staży uczniowskich, jako narzędzie usprawniające realizację programu stażu uczniowskiego. Narzędzie będzie mogło być wykorzystywane do realizacji praktycznej nauki zawodu również w innych niż staż uczniowski formach.

 

Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki

MEiN - List polecający_03.06.2022
Data: 2022-06-09, rozmiar: 261 KB
Program - staż uczniowski - KO Białystok
Data: 2022-06-09, rozmiar: 234 KB