Autor: Małgorzata Falkowska

11 kwietnia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty

5 kwietnia 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. poz. 651). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

4 kwietnia 2023

Sprawozdania finansowe za 2022

Załączniki Bilans jednostkowy Roczny 2022 Data: 2023-04-04, rozmiar: 216 KB Rachunek zysków i strat jednostkowy Roczny 2022 Data: 2023-04-04, rozmiar: 212 KB Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe Roczny 2022 Data: 2023-04-04, rozmiar: 207 KB Informacja dodatkowa jednostkowa Roczny 2022 Data: 2023-04-04, rozmiar: 247 KB Pobierz wszystkie pliki