Autor: Małgorzata Falkowska

29 listopada 2023

Ogólnopolskie konkursy Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w następujących konkursach: XXIV Ogólnopolskim Górowskim Konkursie Informatycznym dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych pod hasłem „Cyberbezpieczeństwo”, XXIV Ogólnopolskim Górowskim Konkursie Informatycznym dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych – rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem […]

29 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

28 listopada 2023  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. […]

29 listopada 2023

Szkolenie online: „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”

Informujemy, że nauczyciele mogą wziąć udział w bezpłatnym, certyfikowanym szkoleniu online: „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”. Szkolenie, realizowane w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy, jest organizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Za życiem. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności efektywnego włączania w treści […]

28 listopada 2023

KOMUNIKAT Nr 2 dotyczący organizacji etapu wojewódzkiego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768- 1864. Za Wolność Waszą i naszą” w roku szkolnym 2023/2024.

Załączniki Zestawienie uczestników z rejonu Nr 1 Data: 2023-11-28, rozmiar: 121 KB Zestawienie uczestników z rejonu Nr 2 Data: 2023-11-28, rozmiar: 113 KB Zestawienie uczestników z rejonu Nr 3 Data: 2023-11-28, rozmiar: 103 KB Pobierz wszystkie pliki

28 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

27 listopada 2023  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 2572). Tekst rozporządzenia

27 listopada 2023

Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości – Informacje dla organu prowadzącego podstawowe szkoły niesamorządowe

Informujemy, że termin złożenia sprawozdań z realizacji programu Laboratoria Przyszłości mija 18 grudnia 2023 r. Sprawozdanie z realizacji programu składają wszystkie organy prowadzące szkoły podstawowe niesamorządowe. Sprawozdania można składać wyłącznie drogą online poprzez wypełnienie formularza. Formularz online oraz szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/laboratoria/sprawozdanie-organy-prowadzace-szkoly-niesamorzadowe

27 listopada 2023

ZARZĄDZENIE NR 75 /2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2023/2024

24 listopada 2023

Program edukacyjny „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu […]

24 listopada 2023

Informacja Komisji Wojewódzkiej do rozpatrzenia zgłoszeń do konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

Informujemy, że Komisja Wojewódzka konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”, działająca na podstawie zarządzenia nr 73/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.11.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Wojewódzkiej do rozpatrzenia zgłoszeń do konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”, kierując się regulaminem konkursu wyłoniła dwa najlepsze, tzn. najwyżej ocenione projekty edukacyjne. Autorami ww. projektów są: Pan […]

22 listopada 2023

X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie „Rodzina więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück” i Miasto Ruda Śląska zapraszają uczniów do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień […]

22 listopada 2023

KOMUNIKAT dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr.Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 768-1864. Za Wolność Waszą i naszą”

Załączniki Wykaz uczniów z rejonu Nr 1 Data: 2023-11-22, rozmiar: 121 KB Wykaz uczniów z rejonu Nr 2 Data: 2023-11-22, rozmiar: 119 KB Wykaz uczniów z rejonu Nr 3 Data: 2023-11-22, rozmiar: 119 KB Wykaz uczniów z rejonu Nr 4 Data: 2023-11-22, rozmiar: 116 KB Pobierz wszystkie pliki

17 listopada 2023

Zaproszenie na obchody 86. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Fundacja Rodzina Rodła z Wrocławia, czynnie zaangażowana w propagowanie idei Rodła, zaprasza 3 marca 2024 r. (niedziela) na obchody 86. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Uroczystość odbędzie się na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu i upamiętni członków Związku Polaków w międzywojennych Niemczech – Polaków spod Znaku Rodła. Zaproszenie kierowane jest do całej społeczności szkolnej, […]

17 listopada 2023

Organy prowadzące realizujące moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo, zgodnie z zgodnie z § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 umowy zawartej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2024 r. (data wpływu do urzędu) organy prowadzące szkoły podstawowe, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia […]

16 listopada 2023

Zarządzenie Nr 73/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.11.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Wojewódzkiej do rozpatrzenia zgłoszeń do konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty [1] oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Konkursu dla nauczycieli pn. „Sprawiedliwi z Markowej” zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się […]

15 listopada 2023

Profilaktyka cukrzycy typu 2. Akcja NFZ – Środa z Profilaktyką

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że cukrzyca dotyka miliony ludzi na świecie. Cukrzyca nie boli. Dość długo może nie dawać wyraźnych objawów. To pierwsza niezakaźna choroba uznana za epidemię XXI wieku. Blisko milion Polaków może być nieświadomych swojej choroby. 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy Profilaktyka cukrzycy typu 2 jest tematem „Środy z Profilaktyką” – […]

14 listopada 2023

Badanie ORE „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach”. Badanie jest poświęcone wsparciu specjalistycznemu proponowanemu przez szkoły dzieciom migrantom z traumatycznymi doświadczeniami. Pozwoli poznać dotychczas stosowane rozwiązania, jak również istniejące w tym obszarze potrzeby. Badania mają charakter anonimowy. […]