Autor: Małgorzata Falkowska

18 lipca 2024

ZARZĄDZENIE NR 60/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego […]

18 lipca 2024

ZARZĄDZENIE NR 59/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia […]

12 lipca 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

10 lipca 2024  r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 1019).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r. Tekst rozporządzenia

9 lipca 2024

Zaproszenie do udziału w VIII Narodowym Kongresie Żywieniowym – Partnerstwo instytucjonalne w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytutem Badawczym zapraszają na VIII Narodowy Kongres Żywieniowy – Partnerstwo instytucjonalne w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, który odbędzie się dnia 19 września 2024 r. w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie. Udział w Kongresie jest bezpłatny, a w jego […]