Autor: Małgorzata Falkowska

5 czerwca 2023

„Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) i Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) zapraszają do udziału w konferencji pt. „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”. Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w godzinach 11:00 – 14:45 w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 […]

5 czerwca 2023

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2023

Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.). W rozporządzeniu Ministra […]

5 czerwca 2023

Wystawa – przestrzeń nie tylko ekspozycyjna.

Podlaski Instytut Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie zaprasza 1czerwca 2023 r. na bezpłatny warsztat pt.: Wystawa – przestrzeń nie tylko ekspozycyjna. Cele warsztatu: poznanie metod zwiększania zasięgu odbiorców swoich wystaw, poznanie technik budowania edukacyjnych ścieżek wokół tematu wystawy, poznanie sposobów projektowania interakcji na wystawie Zajęcia poprowadzi dr Edyta Ołdak – […]

5 czerwca 2023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

1 czerwca 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

2 czerwca 2023

Młodzież w niestabilnym świecie – raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotował raport na temat: „Jak wspierać młodzież w  niestabilnym świecie. Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022”. Publikacja licząca 340 stron zawiera 62 konkretne wnioski i 33 praktyczne rekomendacje oparte na wynikach badań przeprowadzonych […]

2 czerwca 2023

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

W ramach środków europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, dalej: PO WER) Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18 pn. Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jednym z podmiotów wyłonionych w konkursie jest firma Open Education Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, która realizuje projekt nr POWR.02.14.00-00-2007/18 pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego […]

1 czerwca 2023

Szkolenie ORE pt. ” Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji. Szkolenie skierowane jest do czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie (w całości w języku francuskim) poprowadzi Alice Nicole, nauczycielka języka francuskiego, trenerka Instytutu […]

1 czerwca 2023

8. Ogólnopolski Konkurs Literacki „Giętkie Pióro 2023”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zaprasza uczniów w wieku od 13 do 19 lat do udziału w 8. Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Giętkie Pióro 2023”. Celem tegorocznej edycji konkursu jest rozwijanie kompetencji językowych u młodzieży oraz promowanie twórczości literackiej Adama Mickiewicza. Uczestników do konkursu zgłasza nauczyciel języka polskiego. Konkurs składa się z 3 etapów. […]

1 czerwca 2023

Wyniki I etapu II edycji Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” .

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Informujemy, że dnia 24 maja 2023 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa II edycji Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, złożona z przedstawicieli Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dokonała weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej zgłoszonych prac konkursowych. Wynikiem prac ww. Komisji było […]

31 maja 2023

Informacje o stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania w 2023 r

Stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania w 2023 r. Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów do otrzymania stypendium ministra […]

30 maja 2023

Najnowsza historia, najnowsze technologie – podcasty dla nauczycieli

Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęło publikację podcastów dla nauczycieli. Na platformie Spotify dostępne są już 4 z 6 odcinków z cyklu „Najnowsza historia, najnowsze technologie”, który powstał przede wszystkim jako wsparcie dla edukatorów chcących rozpocząć lub kontynuować wprowadzanie metod nauczania i projektów opartych na nowych technologiach do swoich zajęć lekcyjnych. Prowadzący każdy z […]

30 maja 2023

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty – bezpieczny wypoczynek 2023.

Białystok, 2023.05.29 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim Wakacje to dla wielu uczniów szkół ponadpodstawowych nie tylko czas odpoczynku, ale również wyjazdów za granicę do pracy. Absolwenci tych szkół również podejmują decyzje o wyjeździe na stałe. Taki wyjazd może być szansą na zmianę życia na lepsze, ale wiąże się również z różnymi zagrożeniami. […]

30 maja 2023

Program „INNOWACYJNA SZKOŁA Google”

Google for Education zaprasza do udziału w Programie “INNOWACYJNA SZKOŁA Google”. Jako jedna z największych inicjatyw Google dla Edukacji w Polsce, Program ma charakter ogólnokrajowy, jest w pełni bezpłatny i dotyczy wsparcia szkół w procesie transformacji cyfrowej, w tym podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych kadry nauczycielskiej. Program jest w 100% finansowany przez Google dla Edukacji, dlatego […]

30 maja 2023

Gra o tron w polskich szkołach

Muzeum Historii Polski we współpracy z Fundacją na rzecz Wielkich Historii zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do ogólnopolskich rozgrywek w Wolną Elekcję 2023. Gra powstała, by uczcić 450. rocznicę historycznych wyborów polskiego króla. Zgłoszenia szkół są przyjmowane do 31 sierpnia 2023 roku. Wolna elekcja to wydarzenie, które ukształtowało podstawowe elementy polskiej tożsamości politycznej, a zarazem […]