Autor: Małgorzata Falkowska

12 kwietnia 2024

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych

Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów – przyszłych absolwentów szkół branżowych i techników na kierunkach technik handlowiec, sprzedawca, technik logistyk, magazynier-logistyk oraz pokrewnych, do wzięcia udziału w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych, który odbędzie się 6 maja 2024 r. pod hasłem „Merchandising – cichy sprzedawca”. Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Zgłoszenia uczestników […]

12 kwietnia 2024

Konferencja nt. Pomóc po krzywdzie. Jak chronić i wspierać nasze dzieci?

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół województwa podlaskiego Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Białegostoku oraz Podlaski Związek Piłki Nożnej zapraszają Państwa oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w konferencji „Pomóc po krzywdzie. Jak chronić i wspierać nasze dzieci?”. Odbędzie się ona w środę, 17 kwietnia 2024 r., w godz. 10:00 – 15:00 na Sali Konferencyjnej Podlaskiego […]

12 kwietnia 2024

VII Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych DO HYMNU

Minister Kultury i Dziedzictwa  Narodowego, Dyrektor Narodowego  Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro  Europe” zapraszają uczniów klas I- VIII szkół podstawowych do udziału w VII edycji konkursu DO HYMNU. Celem Konkursu jest m.in.: doskonalenie przez młode pokolenie Polaków umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, wzbudzenie zainteresowania historią polskiego […]

12 kwietnia 2024

Nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu strategicznego pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”

Trwa pierwsza edycja naboru wniosków stypendialnych w ramach realizowanego przez Województwo Podlaskie projektu strategicznego pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”. Kwota w 2024 roku jest przeznaczona na pomoc dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół z obszaru województwo podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski można składać […]

11 kwietnia 2024

ZARZĄDZENIE NR 32/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 kwietnia roku 2024 zmieniające w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza […]

10 kwietnia 2024

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2024 – konkurs na najlepsze wydarzenie

Ogólnopolska inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji (DNTE) oraz kolejnej edycji programu „Aktywna tablica” w roku 2024, odbyła się  5 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu oraz w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu z udziałem  Pani Katarzyny Lubnauer  ­– Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji […]

10 kwietnia 2024

Konferencja „Uczymy demokracji w branżówkach – poprzez doświadczanie samorządności uczniowskiej”

Fundacja Civis Polonus zaprasza na konferencję poświęconą rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów szkół branżowych. Odbędzie się ona 19 kwietnia w godz. 10-16 w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28. Konferencja jest podsumowaniem projektu, który był realizowany przez Fundację wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i 6 szkołami branżowymi z woj. […]

10 kwietnia 2024

„Edukacja regionalna z Etnoekipą”- cykl nieodpłatnych szkoleń

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza nauczycieli do udziału w cyklu nieodpłatnych szkoleń internetowych pt. „Edukacja regionalna z Etnoekipą”. Szczególnym celem webinariów będzie pokazanie możliwości wykorzystania serii publikacji edukacyjnych „Wyprawy z Etnoekipą. Poznaj dawną wieś” (https://etnoekipa.pl/) w pracy z uczniami szkół podstawowych. Dla każdego województwa przewidziane są po dwa szkolenia na różne tematy, które […]

9 kwietnia 2024

Komunikat MEN: informacje na temat obowiązujących przepisów, regulujących kwestię prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Informacje na temat obowiązujących przepisów, regulujących kwestię prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia […]

9 kwietnia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – stan na 01.04.2024 r

Wykaz dostępny jest do pobrania w Załączniku. Załączniki Wykaz poradni psychologiczno- pedagogicznych Data: 2024-04-09, rozmiar: 15 KB

2 kwietnia 2024

800 e-zasobów do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępne są e-materiały do kształcenia zawodowego. W zakładce Kształcenie zawodowe znajdują się interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały, opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie […]

29 marca 2024

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie informujemy, że dzieciom i uczniom z rodzin poszkodowanych wskutek występowania negatywnych zjawisk atmosferycznych, w tym występujących powodzi, przysługuje wsparcie w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć […]

29 marca 2024

Konkurs Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Zdrowie? Ogarniam TO”

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej  w ramach kampanii społecznej organizuje konkurs pn. „Zdrowie? Ogarniam TO!”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnictwo w nim jest doskonałą okazją do zaprezentowania kreatywności uczniów, podzielenia się ich wizją zdrowego stylu życia, jak również możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród. Zachęcamy […]

29 marca 2024

Informacja po okresie odwoławczym z etapu ponadwojewódzkiego XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Stycznikowego. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim

Załączniki Komunikat końcowy po okresie odwoławczym z etapu ponadwojewódzkiego Konkursu w w woj. podlaskim Data: 2024-03-29, rozmiar: 97 KB

28 marca 2024

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej do publicznych szkół ponadpodstawowych na szkolny 2024/2025.

INFORMATOR jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem INFORMATORA na rok szkolny 2024/2025 o zaplanowanej na terenie województwa podlaskiego ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadpodstawowych i dostępnych pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczących oferty publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół […]