Autor: Grzegorz Jaworowski

30 grudnia 2022

Olimpiada Retoryczna – zmiana terminu drugiego etapu olimpiady

Olimpiada Retoryczna – zmiana terminu drugiego etapu olimpiady Organizatorzy Olimpiady Retorycznej informują, że zapraszają wszystkich uczestników tej olimpiady, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu, na eliminacje ustne w nowym, zmienionym terminie. Odbędą się one po feriach zimowych, w środę 8 marca 2023 roku. Etap finałowy, centralny będzie przeprowadzony zgodnie z planem, 14 kwietnia 2023 r. […]

29 grudnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

28 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2806).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia Tekst rozporządzenia

29 grudnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

28 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. poz. 2811).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

28 grudnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

27 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (Dz. U. poz. 2767).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

28 grudnia 2022

XVI Olimpiada Mediewistyczna

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w Legnicy i Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy zapraszają uczniów do udziału w XVI Olimpiadzie Mediewistycznej. Celem olimpiady jest promowanie wiedzy mediewistycznej, poznawanie elementów warsztatu historyka średniowiecza i  kształtowanie kompetencji w zakresie analizy tekstów źródłowych. Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa […]

28 grudnia 2022

II Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski skąd nasz ród”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego organizuje II Międzynarodowy Konkurs Historyczny pt. „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”. Patronat  honorowy objął Prezydent Rzeczpospolitej  Polskiej  Andrzej Duda. Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie młodego pokolenia świadomego swej tożsamości. Przedstawienie historii narodowej jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, które inspirują do działań twórczych. Konkurs […]

23 grudnia 2022

ZARZĄDZENIE NR 91/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  ZARZĄDZENIE NR 91 /2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 grudnia 2022 rok zmieniające zarządzenie w sprawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz na podstawie […]

21 grudnia 2022

XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski ogłasza  kolejną edycję organizowanego od 1989 roku konkursu literackiego na opowiadanie napisane przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Zgłoszenia  do 6 marca 2023 roku. Teksty młodych pisarzy powinny opisywać jedną z poniższych kwestii: własne doświadczenie sportowe, fabularyzację losów znanych sportowców, ideę fair play i szacunku dla innych, radość z ruchu, wysiłku i […]

20 grudnia 2022

Komunikat dotyczący wyników II etapu (wojewódzkiego) XXVIIII Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tytuł wiadomości.

Komunikat dotyczący wyników z etapu wojewódzkiego XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w woj. podlaskim W dniu 15.12. 2022 roku w woj. podlaskim odbył się etap wojewódzki ww. Konkursu, w którym wzięło udział 28 uczniów  z 14 szkół […]

20 grudnia 2022

Biologia i Chemia po akademicku- kontynuacja projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kontynuuje projekt „Biologia i Chemia po akademicku”, który otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki- Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu Ministra Edukacji i Nauki. Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych, w szczególności klas biologiczno-chemicznych, medycznych i pokrewnych. Główny cel projektu: ukazanie praktycznego zastosowania nauki. Projekt polega na zorganizowaniu […]

20 grudnia 2022

W sprawie dokumentowania innowacji pedagogicznych.

W sprawie dokumentowania innowacji pedagogicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082, z późn. zm.) działalność innowacyjna staje się integralnym elementem, funkcjonującym we wszystkich obszarach pracy szkół i placówek, aby zapewnić kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Wprowadzone ww. […]

16 grudnia 2022

INFORMACJA dotycząca ostatecznych wyników z etapu II (międzyszkolnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej.”

INFORMACJA dotycząca ostatecznych wyników z etapu II (międzyszkolnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”   Komitet Okręgowy ww. olimpiady w Białymstoku informuje, w okresie odwoławczym (w dniach: 12-14.12.2022r.)  jeden uczeń zapoznał się ze swoimi osiągniętymi wynikami. Zgodnie z pkt. VI ppkt.7c regulaminu Olimpiady do […]

16 grudnia 2022

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole

Minister Zdrowia Adam Niedzielski wydał Obwieszczenie , w którym umieścił zalecenia postępowania dotyczące opieki w szkole nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką. Zalecenia zostały opracowane przez odpowiednie towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów. Realizacja obowiązków szkoły, kadry […]

14 grudnia 2022

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

13 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 2597).  Tekst obwieszczenia