Autor: Grzegorz Jaworowski

20 lutego 2024

Konferencja pt.: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają na konferencję pt.: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”, która odbędzie się 28 lutego 2024 r. Celem wydarzenia, oprócz przekazania najważniejszych informacji dotyczących projektu, będzie identyfikacja kluczowych działań, które powinny zostać podjęte w obszarze wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym sposobów ich […]

8 lutego 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

7 lutego 2024 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 151). Tekst rozporządzenia

8 lutego 2024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

7 lutego 2024r. zostało ogłoszona: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 152). Tekst obwieszczenia

8 lutego 2024

Konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o funkcjonowaniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w szczególności zachęcenie do korzystania z tego systemu przez osoby poniżej 18 roku życia. Praca konkursowa w I […]

7 lutego 2024

Wysokość środków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie JST dotacji celowej z budżetu państwa na 2024 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w województwie podlaskim Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2703) Ministerstwo Edukacji Narodowej […]

7 lutego 2024

Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim w ramach projektu „Wyprzedźmy Cukrzycę typu 1”

W imieniu pana prof. dr hab. n. med. Artura Bossowskiego – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz Pani Ewy Feszler Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe Miasta Białegostoku do udziału w projekcie polegającym na wczesnym wykryciu cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku od […]

15 stycznia 2024

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

10 stycznia 2023r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 31). Tekst obwieszczenia

28 grudnia 2023

Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – Zespoły Interdyscyplinarne woj. podlaskiego – baza teleadresowa 2023 r.

Przekazujemy do wiadomości i ewentualnego wykorzystania zaktualizowaną w 2023 r. bazę teleadresową Zespołów Interdyscyplinarnych woj. podlaskiego, przygotowaną i przekazaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa baza opublikowana została na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski. Załączniki Zespoły Interdyscypline – baza teleadresowa 2023 r. Data: 2023-12-28, rozmiar: 247 KB

28 grudnia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024

22 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 (Dz. U. poz. 2755). Tekst rozporządzenia

22 grudnia 2023

INFORMACJA dotycząca kwalifikacji do etapu okręgowego oraz ostatecznych wyników z etapu międzyszkolnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim.

Komitet Okręgowy informuje, że zgodnie z rozdz. VII Regulaminu ww. Olimpiady w okresie odwoławczym jeden uczeń zapoznał się ze swoimi osiągniętymi wynikami. Uwag nie wniesiono. W myśl rozdz. VI pkt. 7 c) Regulaminu ww. olimpiady do etapu okręgowego zakwalifikowano n/w 35 uczniów: Lp. Imię i Nazwisko uczestnika Nazwa Szkoły, adres szkoły Numer  rejonu 1 Piotr […]

22 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 88/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2024

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2024 […]

22 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 88/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2024

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2024 […]

20 grudnia 2023

9. edycja Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA)

Instytut badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji dziewiątej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program sprawdza, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia. Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku. W ostatniej edycji PISA 2022 wzięło […]

19 grudnia 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

18 grudnia 2023  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2702). Tekst obwieszczenia

19 grudnia 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

18 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2703). Tekst obwieszczenia

19 grudnia 2023

INFORMACJA dotycząca wyników z etapu międzyszkolnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim.

INFORMACJA dotycząca wyników z etapu międzyszkolnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim. Komitet Okręgowy ww. olimpiady w Białymstoku informuje, że w dniu 8 grudnia br. odbył się etap II (międzyszkolny), w której wzięło udział […]