Autor: Dawid Radziejewski

26 września 2022

IV edycja Olimpiady Literatury i Jezyka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Podlaski Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych – szczególnie dwóch ostatnich klas. Służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do […]

26 września 2022

Szkolenie i warsztaty praktyczne pt. „Wolontariat jako narzędzie pracy z trudną młodzieżą”

  Informujemy o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu i warsztatach praktycznych dla pedagogów i wychowawców pracujących w placówkach oświatowych i szkolno-wychowawczych, doskonalących pracę profilaktyczną i interwencyjną, pt. „Wolontariat jako narzędzie pracy z trudną młodzieżą” organizowanym przez Towarzystwo Salezjańskie w ramach projektu pn.: „Wolontariat drogą do praworządności” finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. […]

26 września 2022

,,Tulipany Mocy” – Ogólnopolska Akcja Charytatywna

Stowarzyszenie Pro Salute zaprasza do udziału w IV Edycji Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Stowarzyszenia Pro Salute –  TULIPANY MOCY. Celem akcji jest edukacja społeczeństwa na temat dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD), zwrócenie uwagi i uwrażliwienie społeczeństwa  na  to, że żyją wśród nas osoby z dystrofią mięśniową, wsparcie dzieci z DMD i pokazanie im, że nie są osamotnione […]

23 września 2022

Zarządzenie nr 72/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły”

ZARZĄDZENIE NR 72/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły”     Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu […]

22 września 2022

Konkurs ekologiczny ,,Jestem eko”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie poświęconym tematyce ekologicznej „Jestem Eko”. Patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Edukacji i Nauki i Polskie Radio. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII, którzy tworzą szkolne koła przyrodnicze i ma być uzupełnieniem wiedzy praktycznej z zakresu ekologii. Jest propozycją na ciekawe zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie będą mogli […]

22 września 2022

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki:  Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wdrazanie-nowego-systemu-awansu-zawodowego-nauczycieli-w-swietle-przepisow-przejsciowych

22 września 2022

ZARZĄDZENIE NR 69/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania wojewódzkich komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2022/2023

22 września 2022

Zarządzenie nr 70/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR      70 /2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  21  września 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty     Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza […]

21 września 2022

Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży „W jaki sposób dziś mogę być przyjacielem św. Dominika Savio?”

Akcja Katolicka w ramach XIV Dni Kultury Katolickiej zaprasza rodziny, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.: „W jaki sposób dziś mogę być przyjacielem św. Dominika Savio?” Celem konkursu jest ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców oraz troska o […]

21 września 2022

Życie i czyny generała Władysława Sikorskiego

  Fundacja Otwarta Edukacja oraz Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku w ramach zadania publicznego pod tytułem „Mural patrona Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku – generała Władysława Sikorskiego” zaprasza do  udziału w konkursie  „Życie i czyny generała Władysława Sikorskiego”. Celem konkursu jest wzrost wiedzy historycznej uczniów Białegostoku i województwa podlaskiego […]

20 września 2022

Program Solve for Tomorrow

Program Solve for Tomorrow Dnia 20 września 2022 r. firma Samsung rozpoczyna rekrutację do II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Solve for Tomorrow dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, a także bibliotek, świetlic środowiskowych i domów kultury. Program stawia na rozwój kompetencji młodych ludzi, uczy myślenia projektowego i wspiera doradztwo zawodowe od strony praktycznej. […]

20 września 2022

Konferencja „Laboratoria przyszłości – szansą na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów”

Konferencja „Laboratoria przyszłości – szansą na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów”   Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza na konferencję „Laboratoria przyszłości – szansą na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów”, która odbędzie się 5 października 2022 r., początek o godz. 11:00, w siedzibie CEN w Białymstoku przy ul. Złotej 4. Konferencja promuje inicjatywę […]

16 września 2022

Ogólnopolski projekt Powstańcy 44

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’44 – pamiętamy!” Do 30 września szkoły mogę zgłaszać się do udziału w 3 edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Powstańcy’44 – pamiętamy!” Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz szkół ponadpodstawowych. Link do szczegółowych informacji i formularza rejestracyjnego