8 lipca, 2024

8 lipca 2024

Zarządzenie Nr 58/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na […]

8 lipca 2024

Zarządzenie Nr 57/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na […]