2 lipca, 2024

2 lipca 2024

Zarządzenie nr 47/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, […]